kerk kruishoutem regen130 jaar geleden maakte de pers melding van een dodelijk ongeluk … in de Sint-Eligiuskerk van Kruishoutem (foto Zo Zon Kruishoutem). Het malheur had zich voorgedaan het jaareinde voordien, nota bene op de Dag der Onschuldige Kinderen (28.12.1887): "Wreed ongeluk te Kruishoutem. Verleden week woensdag om 1 uur namiddag zijn twee schilders, Auguste De Rooze en Karel Van den Berghe, die aan het werken waren in het Koor der Kerk, plotseling ten gronde gevallen op eene hoogte van ongeveer 15 meters. Schrikkelijk was hun toestand, veel tranen wierden er gestort op het zien van dien twee ongelukkige huisvaders. Terstond wierd het H. Oliesel hun toebediend en daarna in de sacristij gedragen, waar de eene zonder nog een teeken van kennis gegeven te hebben, overleden is om 8 ½ van den avond, bijgestaan en bezorgd door vele brave en medelijdende menschen die niet ophielden van bidden voor den ongelukkigen. De andere is gedragen naar het Hospitaal; alhoewel erg gewond, mag men verhopen dat hij reeds buiten gevaar is.” (De werkman - 06.01.1888).