Boeren drinken adriaan brouwer   

Boeren drinken - Adriaen Brouwer

Een glas te veel en slecht gezelschap; het was en blijft een te mijden combinatie. Een persbericht van 130 jaar geleden: “Men schrijft uit Nokere dat men op 7 dezer aldaar omtrent 10 ure van den voormiddag den genaamden Désiré De Temmerman te midden van het veld heeft dood gevonden. Het slachtoffer was een rijke landbouwer; hij lag op zijnen eigenen akker. Als men zijne zakken onderzocht, vond men er niets meer in. De Temmerman gaf zich dikwijls aan den drank over; hij was dronken in het gezelschap van den genaamden C. naar huis gegaan. Het lichaam van De Temmerman draagt geen sporen van geweld.” (Het Land van Aelst - 12.02.1888).