LAURENT TORCK

Op 10 februari 2018 overleed Laurent Torck (foto Rony De Coster) op bijna 82-jarige leeftijd. Laurent was een monument in het Kruishoutemse verenigingsleven. In opvolging van René D’Huyvetter werd hij in 1989 voorzitter, vanaf 2009 erevoorzitter van het Gulden Eicomité. De Gulden Eifeesten groeiden onder zijn impuls uit tot een vijfdaagse met de verkiezingen van Eikoningin, Eierboer en de folkloredag op maandag als speerpunten. Het in ere houden van tradities en folklore was zijn stokpaardje.

Vanuit die invalshoek werd Laurent in 2001 medeoprichter van de heem- en geschiedkundige kring Hultheim en trad hij toe tot het bestuur. Sinds 2013 publiceerde hij zijn gesmaakte bijdrages over plaatselijk dialect in de jaarboeken van de kring onder de titel ‘Zoals de ouden zongen … Uit de Kruishoutemse taaltuin geplukt’. Hultheim verliest een gewaardeerd medewerker en bestuurslid en leeft mee met de familie.