De tram reed van 1888 tot 1943 door de Marolle, Cruyshautem en Wanneghem. In die 55 jaar kwamen op de buurtspoorweglijn Audenaerde-Deynze (minstens) 26 mensen onder het gevaarte terecht en overleefden het niet, een tragisch gemiddelde van één dode om de twee jaar. Een dag vóór de presentatie van het jaarboek 2018 haalde Hultheim hiermee een interview bij presentator Niki Vandriessche van Radio2. 

Voor het geluidsfragment: 


Zie ook de AVS-reportage van 2015: https://www.hultheim.be/index.php/camera-obscura/kruishoutemse-cinema-2/329-rond-de-toren-2015