Beter een goede buur dan een verre vriend
(spreekwoord)

Hultheim is natuurlijk niet de enige vereniging die heemkunde en geschiedenis hoog in het vaandel draagt. Ook in naburige gemeenten en steden is dat het geval:

Daarnaast zijn er de organisaties die vanuit hun werking in of buiten Kruishoutem een rijke traditie hebben ontwikkeld en/of een deel van ons plaatselijk cultureel-historisch erfgoed met zich mee dragen. De links naar hun websites vindt u hierna:

Last, but not least  zijn er de genealogische sites van streekfamilies met een eeuwenlange pedigree: