Het beste wat wij van de geschiedenis hebben,
is de geestdrift die zij wekt.

 Johann Wolfgang von GOETHE (1749-1832), Duits schrijver, filosoof en staatsman

Elke stad of gehucht heeft zijn geschiedenis, ses petites histoires. Kruishoutem zeker ! Hultheim heeft de ambitie om dit verleden naar boven te spitten.

bestuursvergadering

Uitgave jaarboek

Hultheims aandacht gaat vooral uit naar de uitgave en de voorstelling van een jaarboek op de tweede vrijdag van december. De eerste edities gingen door in zaal Telex. Sinds 2005 wordt gekozen voor CC De Mastbloem. De avond is een event  met de klemtoon op de duiding van het boek, artikel per artikel. De erop volgende receptie is een begrip geworden.

Organisatie heemkundige/historische activiteiten - Samenwerking met derden

Hultheim werkte samen met het Kruishoutems/Kruisems gemeentebestuur (o.a. organisatie Open Monumentendag en Erfgoeddag), de bibliotheek van Kruishoutem, het Davidsfonds, het Willemsfonds, het bestuur van 'Danilith Nokere Koerse', de Confrerie van het Heilig Kruis, het Gulden Eicomité, het Europees Cartoon Centrum, OKRA Kruishoutem, Herita OMD, de brandweer, het toneelgezelschap 't Komt in Orde, de feestcomités van Wannegem en Lede, de kerkraad Sint-Dionysius Lede, de gemeenteschool Marolle, de wijkraad Marolle, het Kerstverlichtingscomité Marolle, het Kerstcomité Nokere, het comité '100 jaar Sint-Ursmaruskapel Nokere', het Provinciaal Archeocentrum te Velzeke, jeugdauteur Marc de Bel, de regionale TV-zender AVS, de VRT ('Man bijt hond' + reportage OMD 2017), Radio 1 (interview Chris Van der Meeren april 2023 over de Eierprijzencommissie, Radio 2 (interview Edwin De Borggraeve december 2018 over 55 jaar tramtragedies), Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA).

Specifieke opdrachten

De kring neemt op vraag van de gemeentelijke overheid tevens de volgende taken op zich;

 • Tussen maart 2008 en december 2018 publiceerde Edwin De Borggraeve op vraag van schepen Robrecht Bothuyne iedere maand een 'Kruishoutemse Kroniek'  in het gemeentelijk infoblad 't Eierdopje.
 • Bij de naamgeving van nieuwe straten geeft Hultheim advies.
 • Op vraag van het gemeentebestuur staat de kring in in voor de organisatie van Open Monumentendag (OMD) of Erfgoeddag.

Een chronologisch overzicht van Hultheims activiteiten in de afgelopen jaren:

 

2023

 • 22.04. tot 26.04.: Erfgoeddag met als thema 'Beestig!' - tentoonstelling in Zaal Elckerlyc op de Marolle 'Van Zonnekoning tot Eikoningin. De geschiedenis van Kip en Ei te Kruishoutem' met Erfgoed Vlaamse Ardennen en Gemeentebestuur Kruisem als partners. Het tijdelijke Eimuseum lokte 791 bezoekers. 
 • 08.07: inhuldiging van de Erfgoedhaltes te Kruisem. Dit project, uitgaande van het gemeentebestuur van Kruisem en van EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen) nam een drietal jaar in beslag met gemeentelijk functionaris Hans Van Hoecke als draaischijf.  Namens Hultheim namen Edwin De Borggraeve en Chris Van der Meeren hieraan deel.
 • 09.07: Road to Liberation i.s.m. de Vriendenkring Brigade Piron. Op Het Nieuw Plein posteerden 50 authentieke militaire voertuigen uit WOII, terwijl er in de foyer van de Mastbloem een foto-expo doorging over de bevrijding van Kruishoutem in 1944 + een tentoonstelling van replicawapens en maquettes uit WO II. 793 bezoekers kwamen langs. 
 • 08.12.: voorstelling 22ste jaarboek in OC De Mastbloem voor 150 aanwezigen.

 

2022

 • 25.03: voordracht 'Kiezen tussen pest en corona. Vier eeuwen epidemieën en demografische crisissen te Kruishoutem' door Chris Van der Meeren voor 60 enthousiaste geïnteresseerden in CC De Mastbloem. 
 • 18.04 (Paasmaandag): schenking door Hultheim van een gerestaureerde broedkast (oorspronkelijke gift van Alfred Goeminne) aan het  gemeentebestuur van Kruisem. Het uniek stuk erfgoed dat symbool staat voor de vroegere faam als Eiergemeente krijgt een prominente plaats in de inkomhall van het gemeentehuis te Kruishoutem. Restauratie gebeurde door Raoul De Bel, Juan Delva, Jan Verzelen en Jean-Pierre De Ruyck.
 • 10.09. tot 25.09: tentoonstelling 'Textiel met een ziel - Kruisem toont zijn religieus erfgoed' in de Sint-Petrus & Urbanuskerk te Huise van 75 kazuifels en 10 koorkappen uit de 9 Kruisemse kerken. Door het gemeentebestuur van Kruisem, Parcum en EVA ondersteunde activiteit met André Leyten als initiatiefnemer en projectleider. Hultheim (Edwin De Borggraeve) werkt mee aan de voorbereiding en levert filmmateriaal en de pancarte met uitleg over het kerkelijk jaar voor de expositie. 
 • 11.09: 'Zonder gisteren geen vandaag noch morgen ...'. Hultheim gooit de deuren van zijn archieflokalen open n.a.v. Open Monumentendag. 55 geïnteresseerde bezoekers krijgen een inzicht in het reilen en zeilen van de kring. 
 • 18.09: Hultheim (Edwin De Borggraeve) werkt mee aan het ceremonieel gedeelte van de Inhuldigingsplechtigheid voor het herdenkingsbord Tweede Wereldoorlog (15 overleden US soldiers bij vliegtuigcrash aan de Platte Beurs op 19 september 1944). Inititatiefnemer en projectleider: Nic Van Renterghem.
 • 21.09: Hultheim (Edwin De Borggraeve) werkt mee aan de voorstelling van de young adult roman Stiene van de Geitenhoek van Marc de Bel. Samenwerking met gemeentebestuur Kruisem, Provincie Oost-Vlaanderen, Archeocentrum Velzeke en uitgeverij Pelckmans. Stiene borduurt verder op het echt gebeurde verhaal van de vondst van de Schat van Arras door Kruishoutemse seizoensarbeiders, exact 100 jaar voordien. 
 • 09.12: voorstelling 21ste jaarboek in OC De Mastbloem.

2021

 • xx.02: verhuis archief Hultheim in Huis Naessens van zolder naar volwaardige lokalen door Raoul De Bel, Martin De Milt en Raphaël Dhaenens.
 • 27.06 tot 31.08: het European Cartoon Center  organiseert in Kruishoutem een wandeltocht van 5,5 km met 5 cartooneske hotspots en met caféhumor als thema. Het traject doet plaatsen aan waar zich in de 19de en 20ste eeuw estaminets en brouwerijen bevonden. Heemkundige duiding en ondersteuning door Hultheim (in casu ondervoorzitter Rudy Gheysens). 
 • 29.06: dagblad Het Laatste Nieuws  maakt bekend dat Thorgan Hazard die enkele dagen voordien met een heerlijk doelpunt de Rode Duivels naar de kwartfinales van het EK heeft geshot, de witte villa in het kasteelpark van Wannegem-Lede heeft gekocht. Een korte geschiedenis van het kasteel mét verwijzing naar Hultheim als informatiebron komt aan bod.  De heemkundige kring haalt voor een tweede keer - na Open Monumentendag 2017 - de nationale pers. 
 • 01.07: erevoorzitter Raoul De Bel begint aan de restauratie van een oude broedkast - symbolisch erfgoed voor Kruishoutem als Eiergemeente en gift door Alfred Goeminne uit Ruddervoorde. 
 • 21.08: erevoorzitter Raoul De Bel werkt mee aan een artikelenreeks in dagblad Het Nieuwsblad, waarin historische straatnamen aan bod komen. Deze keer haalt Hultheim de regiopers met een heemkundige toelichting betreffende de René D'Huyvetterstraat in het centrum van Kruishoutem. 
 • 10.12: publicatie twintigste jaarboek (zonder voorstelling wegens corona).

2020 

 • 08.07: Hultheim redactieraadslid en auteur Chris Van der Meeren werkt mee aan artikelenreeks over historische straatnamen in de Vlaamse Ardennen. Het artikel in Het Nieuwsblad geeft uitleg over de Pastoor Senesalstraat in Kruishoutem.
 • 27.07: overlijden gewezen bestuurslid dr. Luc Goeminne.
 • xx.xx: inventarisering literair archief Pastoor Albert Devos.
 • 12.12: publicatie negentiende jaarboek (zonder voorstelling wegens corona).

2019

 • 22.04: inhuldiging René D'Huyvetterstraat. Naam kwam er op advies van Hultheim, dat tevens meewerkte aan de memoriaalplaquette.
 • xx.09: Hultheim neemt zijn rol op in de nieuwe gemeentelijke adviesraden voor cultuur en erfgoed van Kruisem. De Hultheim-vertegenwoordigers zijn Rudy Gheysens in de cultuurraad en Edwin De Borggraeve in de erfgoedraad.
 • 08.09: Open Monumentendag: fototentoonstelling in huis Naessens (centrum Kruishoutem) over de bevrijding WO II exact 75 jaar geleden verwelkomt 360 geïnteresseerden.
 • 27.09: gewezen BRT-journalist en geschiedkundig auteur Johan Op de Beeck komt op verzoek van Hultheim een causerie geven over de Zonnekoning Louis XIV. 90 belangstellenden hangen in de foyer van CC De Mastbloem aan zijn lippen.
 • 13.12: voorstelling achttiende jaarboek en Kruishoutemse Kronieken in OC De Mastbloem.

2018

 • 10.02: overlijden bestuurslid Laurent Torck.
 • 22.03: erevoorzitter Raoul De Bel vertegenwoordigt in het gemeentehuis van Zingem Hultheim in de eerste adviesvergadering van de Werkgroep Straatnaamgeving voor de aanstaande fusiegemeente Kruisem.
 • 25.04: erevoorzitter Raoul De Bel vertegenwoordigt in Huis Naessen te Kruishoutem Hultheim in de tweede adviesvergadering van de Werkgroep Straatnaamgeving voor de aanstaande fusiegemeente Kruisem.
 • 09.09: Open Monumentendag met als thema 'Herbergen en brouwerijen anno 1900'. Tentoonstelling van horeca-attributen en caféspelen van vroeger op basis van de privé-verzameling van bestuurslid Guy Van Assche. Vier gidsbeurten door centrum van Kruishoutem op zoek naar vroegere estaminets en brouwerijen voor bijna 300 geïnteresseerden.
 • 04.10.: Hultheim bezoekt met 40 geïnteresseerden de prestigieuze tentoonstelling met schilderijen van Adriaen Brouwer in het MOU te Oudenaarde. 
 • 02.11.: N.a.v. de 100ste verjaardag van de Wapenstilstand organiseert Hultheim in OC De Mastbloem een info-avond over de 82 Kruishoutemse soldaten die overleden in de Groote Oorlog. 75 geïnteresseerden komen af op 'Ze sneuvelden voor ons'.
 • 13.12.: Hultheim haalt Het Nieuwsblad (artikel) en Radio2 (interview) met artikel over 55 jaar tramtragedies in Kruishoutem (uit 17de jaarboek)
 • 14.12.: voorstelling zeventiende jaarboek in OC De Mastbloem

2017

 • 29.01: Hultheim ontvangt als verdienstelijke vereniging uit handen van federaal volksvertegenwoordiger Egbert Lachaert de Blauwe Pluim 2017 van Open VLD Kruishoutem.
 • 06.04: overlijden bestuurs- en redactieraadslid Johan Van Cauwenberghe.
 • 22.04: bezoek aan het vernieuwde Provinciaal Archeologisch Museum (PAM) te Velzeke. 36 geïnteresseerde Kruishoutemnaren krijgen door gidsen Kurt Braeckman en Luc Beeckmans een blik achter de schermen.
 • 15.06: jeugdauteur en Hultheim cartoonist Marc de Bel wordt ereburger van Kruishoutem (na Jozef Goeminne, René D'Huyvetter en Peter Goossens).
 • 10.09: Open Monumentendag in het domein van het Gravenkasteel van Cruyshautem.  Drie gidsbeurten voor respectievelijk 600, 500 en 800 bezoekers. OMD Kruishoutem haalt de VRT- en AVS-nieuwsberichten.
 • 08.12: voorstelling zestiende jaarboek in OC De Mastbloem.

2016

 • 15.10.15 tot 28.03.16: tentoonstelling 'Het verloren Koninkrijk. Willem I en België'  in het STAM-Stadsmuseum (Bijloke) te Gent. Het schilderij van de Kruishoutemse revolutionair Charles Spilthoorn wordt na bemiddeling door erevoorzitter Raoul De Bel door de eigenaars ter beschikking gesteld van de expositie.
 • 21.03: Hultheim geeft aan gemeentebestuur het advies om de straatnaamborden die verwijzen naar historische figuren (Winston Churchill, Cyriel De Baere, Stephan de Jonghe, pastoor Senesal, priester Daens, René D'Huyvetter, pastoor De Vos, Charles Louis Spilthoorne) korte duidingen mee te geven: beroep of status + geboorte- en sterfdatum. Reactie is helaas afwijzend.
 • 02.04: Hultheim opent facebookpagina.
 • 07.04: overlijden bestuurs- en redactieraadslid Mia Wauters
 • 20.05: erevoorzitter Raoul De Bel schetst voor de voorzitters en secretarissen van 49 Oost-Vlaamse OKRA-afdelingen de geschiedenis van Kruishoutem op de 'Ontmoetingsdag OKRA Academie' in CC De Mastbloem.
 • 21.06: voorzitter Edwin De Borggraeve werkt mee aan HLN-artikel over 50 jaar E17.
 • 11.09: Open Monumentendag in het centrum van Kruishoutem. 'Rond de toren' wordt voor 71 geïnteresseerden gegidst in de Patronage, op het kerkhof (funerair erfgoed), in de dekenij (wandschilderingen) en in de Sint-Eligiuskerk.
 • 03.12 en 06.12: Hultheim haalt de pers (Het Nieuwsblad en HLN) met het in het jaarboek 2016 opgenomen artikel over het geheim achter de naam 'Hof van Cleve'.
 • 09.12: voorstelling vijftiende jaarboek in OC De Mastbloem.

2015

 • 02.04 tot 16.04: tentoonstelling oude kermisaffiches aan de ramen van de bibliotheek, in samenwerking met bibliotheek Kruishoutem en Gulden Eicomité.
 • 08.06: gemeentebestuur wijst namen toe voor 3 nieuwe straten: René D'Huyvetterstraat, Pompstraatje en Tramstatie, op advies Hultheim.
 • 25.06: erevoorzitter Raoul De Bel werkt mee aan het AVS-programma 'Rond de toren' en legt uit hoe Kruishoutem ooit de trein miste. 
 • 09.07: de brandweer van Kruishoutem neemt deel aan de viering van de 30.000ste Last Post ('Ode aan de Ode'), een organisatie van Gone West en de Last Post Association. Voorzitter Edwin De Borggraeve licht kort toe hoe Kruishoutem de Eerste Wereldoorlog beleefde. 
 • 13.09: Open Monumentendag in de kasteelsite van Herlegem. 550 bezoekers trotseren de plensende regen om in 3 gidsbeurten kennis te maken met het park, de geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners en met het watermolenhuis.
 • 16.10: geanimeerde gespreksavond 'Romeinen, barbaren en ... archeologen', met Kruishoutemnaar Kurt Braeckman, conservator-diensthoofd van het Provinciaal Archeologisch Museum te Velzeke, over de opgravingen op de Kapellekouter 25 jaar voordien (oktober 1990). 100 geïnteresseerden worden in CC De Mastbloem door 2 Romeinse centurios opgewacht. 
 • 11.12: voorstelling veertiende jaarboek in OC De Mastbloem, met intermezzo's door toneelgezelschap 't Komt in Orde.  

2014

 • 09.02: bestuurslid Lieven Kinds wijdt de Nokerse vormelingen in in de geschiedenis van de Sint-Ursmaruskerk.
 • 18.04: voorstelling boek 'Het ei van Kruishoutem. Een culturele en culinaire reis door de Eiergemeente van België'  in OC De Mastbloem door Gemeentebestuur Kruishoutem. Heemkundige en historische input boek door bestuurslid Laurent Torck. Info en illustratief materiaal o.a. afkomstig van deze website.
 • 18.04 tot 22.04: tentoonstelling '60 jaar Gulden Eifeesten' in OC De Mastbloem, met heemkundige en historische input door bestuurslid Laurent Torck. 
 • 24.05: concert 'Nooit brengt oorlog vrede'. 75-koppig solidariteitskoor 'Sapukay' herdenkt de 'Grooten Oorlog' in OC De Mastbloem. 215 enthousiaste aanwezigen.
 • 23.06: info-avond 'Leo en het orgel van Lede' in zaal Twee Dorpen te Lede: voorstelling OMD 2014 en conservatieproject Hooghuys-orgel Sint-Dionysiuskerk. 
 • 28.06: opening tentoonstelling 'Humor als wapen' in Europees Cartoon Centrum. Situering Kruishoutem in de Eerste Wereldoorlog door bestuurslid Edwin De Borggraeve. 
 • 29.06 tot 21.09: tentoonstelling 'Humor als wapen' in Europees Cartoon Centrum. Verband met Kruishoutem (pamfletten, verordeningen en foto's) aangebracht door Hultheim.
 • 12.09 en 14.09: vooropening + Open Monumentendag in de Sint-Dionysiuskerk te Lede. Tentoonstelling omheen de figuur van de Leedse componist Leo Van Gheluwe (1837-1914), van de plaatselijke kerkschatten en van de winnaars van de fotowedstrijd Wannegem. Samenwerking Hultheim met kerkraad en parochie Sint-Dionysius en met de Feestcomités van Wannegem en van Lede. De drie mini-concerten op basis van partituren van Leo lokken een dikke 250 toehoorders. 
 • 24.10: filmavond 'Zo leeft Marolle '69-'70' in OC De Mastbloem i.s.m. Wijkraad Marolle. 
 • 03 tot 06.11: inleefweek '100 jaar  Groote Oorlog' voor 4de, 5de en 6de leerjaar gemeenteschool Marolle, met op woensdag 05.11 de medewerking van bestuursleden Raoul De Bel (Kruishoutem tijdens WO I) en Johan Van Cauwenberghe (liedjes uit WO I).
 • 12.12: voorstelling dertiende jaarboek in OC De Mastbloem, met muzikale omlijsting (liedjes uit de Groote Oorlog, gebracht door Johan Van Cauwenberghe en Sabine Cordier).

2013

 • 14.06: voorstelling door Waregems Stadsbestuur van twee fietsroutes in het kader van WO I: 'Vergeten Sporen. V.S. in Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog'. Met medewerking van Hultheim, die historische input gaf betreffende twee ijkpunten in Kruishoutem (brouwerij Tsjoen in Wannegem en Herlegem kasteel in Kruishoutem).   
 • 15.08: Hultheim wijst op fouten op infopanelen aan De Zandvlooi betreffende kasteel della Faille te Lozer. Gemeentelijke diensten zetten stappen bij de bevoegde overheden ter correctie. 
 • 04.10 en 05.10: filmavonden 'In 't Dorp van klein Lozer (ten jare 1971)' in Gemeenschapszaal della Faille te Lozer. Twee keer uitverkochte zaal. Meer dan 300 cinemaliefhebbers.
 • 13.12: voorstelling twaalfde jaarboek in OC De Mastbloem
 • 19.12: verspreiding door Kruishoutems gemeentebestuur van brochure over de nieuwe basischool op de Marolle. Met bijdrage over de geschiedenis van de gemeenteschool Marolle door Gaby Verzele en Hultheim bestuurslid Johan Van Cauwenberghe. 

2012

 • 01.03: afronding restauratie Kruisommegang (afsluitende vergadering met Confrerie van het Heilig Kruis + versturen dankbrief aan de sponsors op 18.03.).
 • 18.03: inhuldiging standbeeld van heks Clara De Vos aan kerkhofmuur te Nokere. Initiatief van het Gemeentebestuur i.s.m. cultuurraad Kruishoutem. Historische duiding door bestuurslid Lieven Kinds.
 • 20.05: viering 100 jaar Sint-Ursmaruskapel te Nokere. Initiatief van de familie Gistelinck. Historische duiding door bestuurslid Edwin De Borggraeve.
 • 01.09: lancering website.
 • 01.09: bezoek aan l' hôpital Notre-dame à la Rose (Lessen) en aan la Brasserie Ellezelloise (Ellezelles).
 • 19.10: lezing 'Charles-Louis Spilthoorn, de vergeten revolutionair van Kruishoutem', door eregouverneur Herman Balthazar. Inleiding door ereburgemeester Paul Tant. 
 • 01.12: opening tentoonstelling 'Waar de sterre bleef stille staan' (Kerststallen, Nieuwjaarsbrieven en Kerstkaarten) in de Sint-Gabriëlkerk (Marolle). Expositie van 1 tot 26 december. Meer dan duizend bezoekers. 
 • 07.12: voorstelling elfde jaarboek in OC De Mastbloem.

2011

 • 09.09:'Klap moar Kersoudems', dialectenavond met germaniste Veronique De Tier, Johan Van Cauwenberghe, Jozef en Gaby Verzele.
 • 15.10: historische situering van Clara De Vos, de heks van Nokere, door bestuurslid Lieven Kinds op perspremière van jeugdboek 'Nelle, de heks van Cruysem' van auteur Marc de Bel.
 • 01.12: restauratie laatste kruis Kruisommegang (Ommegangstraat)
 • 09.12: voorstelling jubileumboek in OC De Mastbloem.

2010

 • 13.03: voordracht over 'de geschiedenis van Nokere Koerse' n.a.v. 65ste editie (samenwerking met bestuur Nokere Koerse).
 • 16.03: medewerking aan VRT-programma 'Man bijt hond'.
 • 12.09: organisatie OMD - inwijding gerestaureerde Kruisommegang (samenwerking met de Confrerie van het Heilig Kruis).
 • 10.12: voorstelling negende jaarboek in OC De Mastbloem.

2009

 • 05.06: sponsoravond Kruisommegang, georganiseerd met de Confrerie van het Heilig Kruis.
 • 27.06: bezoek archeologisch site Ename.
 • 13.09: organisatie OMD te Lozer. Gidsbeurten op kerkhof, in pastorie, kerk en kasteel.
 • 11.12: voorstelling achtste jaarboek in OC De Mastbloem.

2008

 • 01.03: start 'Kruishoutemse Kronieken' in gemeentelijk infoblad 't Eierdopje. 
 • 15.05: op vraag van Hultheim wordt kapiteinskapel aan Huisepontweg te Lede bevlagd door inrichtend comité van de Slag van Oudenaarde 1708.
 • 21.06: bezoek aan de IJzertoren te Diksmuide.
 • 14.09: organisatie OMD op De Marolle (gidsbeurten door wijk en in kerk).
 • 21.11: voordracht "De Schat van Arras" door Edwin De Borggraeve.
 • 12.12: voorstelling zevende jaarboek in OC De Mastbloem.

2007

 • 08.01: overlijden Erevoorzitter René D'Huyvetter.
 • 11.05: film "De familie Goetgebeur", scenario gebaseerd op de novelle 'Lente' (1907) van Cyriel Buysse (in samenwerking met de bibliotheek - tentoonstelling over de Nevelse auteur).
 • 09.09: organisatie OMD op hoeve Ter Weeden bij familie Raf De Paepe-Vercruysse.
 • 02.11: voordracht over "Kruishoutemse Hekserijen" door Lieven Kinds.
 • 21.11: voorstelling zesde jaarboek in OC De Mastbloem.

2006

 • 21.03:'150 jaar Sint-Eligiuskerk'. Voordracht door Raoul De Bel.
 • 19.05:"Mannen en vrouwen vroeger en nu". Voordracht door Prof. Bo Coolsaet (in samenwerking met het gemeentebestuur).
 • 10.10: film "Zo leeft de Marolle".
 • 10.11: "De bevrijding van Crysanthen op het einde van WO I". Voordracht door Edwin De Borggraeve.
 • 15.12: voorstelling vijfde jaarboek in OC De Mastbloem

2005

 • 11.09: organisatie OMD in Wannegem. Gidsbeurten aan, in en op zolder van de kerk.
 • 25-27.11: Opening OC De Mastbloem. Hultheim zet in foyer tentoonstelling op over toneel in Kruishoutem.
 • 16.12: voorstelling vierde jaarboek in OC De Mastbloem.

2004

 • 19.05: oplevering archiveringsdossier kruisen en kapellen te Kruishoutem aan gemeentebestuur.
 • 12.09: organisatie OMD. Gidsbeurten per bus doorheen 'historische landschappen en landschapselementen'.
 • 13.09: Hultheim adviseert aan gemeentebestuur naam "De Mastbloem" voor het Gemeenschapscentrum in opbouw.
 • 01.11:'Allereenheid' - poëzie-avond op basis van bidprentjes pastoor Albert De Vos in kerk te Wannegem (samenwerking met Davids- en Willemsfonds).
 • 19.12: voorstelling derde jaarboek in Zaal Telex.

2003

 • 31.01: voorstelling eerste jaarboek in Zaal Telex
 • 14.09: organisatie OMD in Nokere (gidsbeurten aan Lombaertskapel, ovenburen en duiventoren)
 • 25.10: bezoek aan Provinciaal Archeologisch Museum Oost-Vlaanderen te Velzeke. Gids is Kurt Braeckman.
 • 12.12: voorstelling tweede jaarboek in Zaal Telex.

2002

 • 08.09: organisatie OMD (gidsbeurten bij burgemeestershuizen, in de kerk en dekenij te Kruishoutem).
 • 02.11: wandeling in Oudenaarde met Rik Castelain als gids.

2001

 • 19.06: oprichtingsvergadering
 • 13.09: de kring kiest 'Hultheim' als naam en de fontein op het centrum (ontwerp Hubert Van Der Donckt) als logo.