Dát bestuur is het beste, welk het minst stuurt.
 Henry David THOREAU (1817-1862), Amerikaans auteur

Bestuursraad

In de maandelijkse vergaderingen worden voorstellen en projecten besproken (bv. organisatie OMD, voorstelling jaarboek ...). Standpunten worden ingenomen n.a.v. vragen van  gemeentebestuur, verenigingen, particulieren, enz)                                                           

De bestuursleden:

 • Raoul De Bel, erevoorzitter bestuursraad
 • Edwin De Borggraeve, voorzitter bestuursraad, lid redactieraad en websitebeheerder
 • Lieven Kinds, voorzitter redactieraad en eindredacteur jaarboek
 • Rudy Gheysens, ondervoorzitter bestuursraad en vertegenwoordiger in gemeentelijke cultuurraad
 • Edwin De Poortere, secretaris bestuursraad en lid redactieraad
 • Luk De Bel, penningmeester
 • Guy Van Assche, verantwoordelijke techniek
 • Carl Delacauw, verantwoordelijke fotografie
 • Guy Van Houtte, techniek en fotografie
 • Martin De Milt, bestuurslid
 • Raphael Dhaenens, bestuurslid
 • Bruno Polfliet, bestuurslid

 bestuur 2019

De bestuursleden op de maandvergadering van februari 2019: onder van links naar rechts: Luk De Bel, Raoul De Bel, Edwin De Borggraeve, Rudy Gheysens. Boven van links naar rechts: Lieven Kinds, Guy Van Assche, Edwin De Poortere, Carl Delacauw. Ontbreken op de foto: Martin De Milt, Raphael Dhaenens, Bruno Polfliet en Guy Van Houtte (foto Carl Delacauw)

 

Redactieraad

Vanaf september nemen de redactieleden de ontwerpen van artikels voor het jaarboek door. De auteurs gaan met hun suggesties naar eigen inzicht om. Lieven Kinds verzorgt de overdracht naar de drukkerij. Op de tweede vrijdag van december volgt de presentatie in CC De Mastbloem.

De redactieraadsleden:

 • Lieven Kinds (eindredacteur jaarboek)
 • Roland Broekaert
 • Edwin De Borggraeve
 • Edwin De Poortere
 • Chris Van der Meeren
 • Martine Vanwelden