Dát bestuur is het beste, welk het minst stuurt.
 Henry David THOREAU (1817-1862), Amerikaans auteur

Bestuursraad

In de maandelijkse vergaderingen worden voorstellen en projecten besproken (bv. organisatie OMD, voorstelling jaarboek ...). Standpunten worden ingenomen n.a.v. vragen van  gemeentebestuur, verenigingen, particulieren, enz)                                                           

De bestuursleden:

 • Raoul De Bel, erevoorzitter bestuursraad
 • Edwin De Borggraeve, voorzitter bestuursraad, lid redactieraad en websitebeheerder
 • Lieven Kinds, voorzitter redactieraad en eindredacteur jaarboek
 • Rudy Gheysens, ondervoorzitter bestuursraad en vertegenwoordiger in gemeentelijke cultuurraad
 • Edwin De Poortere, secretaris bestuursraad en lid redactieraad
 • Luk De Bel, penningmeester
 • Guy Van Assche, verantwoordelijke techniek
 • Carl Delacauw, verantwoordelijke fotografie
 • Guy Van Houtte, techniek en fotografie
 • Bruno Polfliet, vertegenwoordiger in beheerraad De Mastbloem

 Bestuursraad anno 2011

De bestuursraad anno 2011. Bovenaan van links naar rechts: Laurent Torck, Edwin De Borggraeve, Raf Dhondt, Guy Van Houtte, Hannelore Verzele, Mia Wauters, Guy Van Assche. Onderaan van links naar rechts: Leon Tsjoen, Luk De Bel, Bruno Polfliet, Raoul De Bel, Rudy Gheysens, Lieven Kinds. Ontbreekt op de foto: Johan Van Cauwenberghe. Leon Tsjoen nam einde 2012 ontslag op de respectabele leeftijd van 91 jaar. In april 2014 trad Edwin De Poortere toe tot het bestuur. In 2015 verliet Raf Dhondt Hultheim als bestuurslid. Mia Wauters overleed in 2016, Johan Van Cauwenberghe in 2017, Laurent Torck in 2018. Carl Delacauw werd bestuurslid in februari 2017.

Redactieraad

Vanaf september nemen de redactieleden de ontwerpen van artikels voor het jaarboek door. De auteurs gaan met hun sugesties naar eigen inzicht om. Lieven Kinds verzorgt de overdracht naar de drukkerij. Op de tweede vrijdag van december volgt de presentatie in CC De Mastbloem.

De redactieraadsleden:

 • Lieven Kinds (eindredacteur jaarboek)
 • Roland Broekaert
 • Edwin De Borggraeve
 • Edwin De Poortere
 • Martine Vanwelden