Dát bestuur is het beste, welk het minst stuurt.
 Henry David THOREAU (1817-1862), Amerikaans auteur

Bestuursraad

In de maandelijkse vergaderingen worden voorstellen en projecten besproken (bv. organisatie OMD en andere activiteiten, voorstelling jaarboek, ...). Standpunten worden ingenomen n.a.v. vragen van  gemeentebestuur, verenigingen en particulieren.                                                          

De bestuursleden:

 • Raoul De Bel, erevoorzitter bestuursraad
 • Edwin De Borggraeve, voorzitter bestuursraad, lid redactieraad en websitebeheerder
 • Rudy Gheysens, ondervoorzitter bestuursraad en vertegenwoordiger in gemeentelijke cultuurraad
 • Edwin De Poortere, secretaris bestuursraad en lid redactieraad
 • Luk De Bel, penningmeester
 • Guy Van Assche, verantwoordelijke techniek
 • Carl Delacauw, verantwoordelijke fotografie
 • Guy Van Houtte, techniek en fotografie
 • Martin De Milt, bestuurslid
 • Raphael Dhaenens, bestuurslid
 • Mario Verzele, bestuurslid
 • Bruno Polfliet, bestuurslid

 Bestuur 2021

De bestuursleden - foto november 2021. Onder van links naar rechts: Rudy Gheysens, Raoul De Bel, Edwin De Borggraeve, Luk De Bel, Edwin De Poortere. Boven van links naar rechts: Carl Delacauw, Guy Van Houtte, Martin De Milt, Mario Verzele, Raphaël Dhaenens, Guy Van Assche.

Redactie jaarboek

Vanaf september nemen de redactieleden de ontwerpen van artikels voor het jaarboek door. De auteurs gaan met hun suggesties naar eigen inzicht om. Op de tweede vrijdag van december is er de presentatie in CC De Mastbloem.

De redactieleden:

 • Roland Broekaert
 • Edwin De Borggraeve
 • Edwin De Poortere
 • Chris Van der Meeren
 • Martine Vanwelden