Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

45 jaar geleden. België maakt in 1978 via een overheidscampagne kennis met het Jaar van het DorpDe actie krijgt van meet af aan striemende kritiek, wat mede te wijten is aan het woelige politieke klimaat. Het concept van de campagne was gerijpt in de schoot van de regering Tindemans III, samengesteld uit christen-democraten en liberalen. Die laatsten worden op 3 juni 1977 ingeruild voor de socialisten, VU en FDF (Tindemans IV). Die regering struikelt over het Egmontpact en op 20 oktober 1978 neemt PSC-er Paul Van den Boeynants het roer over van eenzelfde coalitie, maar die zal het evenmin lang uitzingen. Op 3 april 1979 moet hij het veld ruimen voor Martens I (christen-demaocraten, socialisten en FDF), die zelf kopje onder gaat begin 1980.

Een bierbrouwer uit Leuven springt in 1978 op de PR-kar van de campagne met een nostalgische terugblik op het platteland. Tekeningen van knusse dorpjes worden afgedrukt op bierviltjes. Ondanks de politiek troebele tijden trekt in het kader van heemkundig onderzoek Hultheim-erevoorzitter Raoul De Bel dat jaar op intensief herbergbezoek. Hij houdt er (wellicht) menige kater, een lege portemonnee en twee aardige onderleggertjes aan over: Nokere en Wannegem.

 

Bierkaart Nokere 1978  Bierkaart Wannegem 1978

55 jaar geleden. Vlaanderen hinkt in de zestiger jaren op twee gedachten. Vrije liefde, langharig tuig, summer in the city en Leuven Vlaams. Allemaal goed en wel in de grootstad en aan den unief, maar toch (nog) niet in la Flandre profonde. Daar zwaaien burgemeester, pastoor, notaris en hoofdonderwijzer - meestal in die volgorde van belangrijkheid - nog de plak.

Jules De Bruycker 13de pastoor Lozer

Op 7 januari 1968 - The Beatles hebben net een maand voordien (op 8 december 1967) hun album Magical Mystery Tour uitgebracht - wordt E.H. Jules De Bruycker als dertiende pastoor van Lozer aangesteld. Geflankeerd door Z.E.H. Deken Van den Abbeele leidt de nieuwe zielenherder - op de foto links - de stoet van plaatselijke notabelen; schepen Jeroom Staelens en de bestuursleden van de kerkfabriek Omer De Keukeleire, Oscar Bauters, Aimé Vanden Heede en Marcel De Vrieze. In zelfbewuste ernst en met vastberaden tred gaat het van de O.L. Vrouw van Bijstandskerk naar de pastorie (foto E.H. Raf Latoir).

Zie: DEVOS Patrick, Lozer: een (on)bekend gehucht, een echt dorp. Kleine historische schets van site, parochie, kerk, pastorie en kerkhof, jaarboek Hultheim 2009, p. 178-215.

De werking van Hultheim en de stijgende grafische kosten worden mede gedragen dank zij de steun van sponsors en beschermleden. Maak kennis met onze sponsors via: Sponsors 2023. Door op hun logo te klikken, kom je op hun website terecht. Een bezoek waard.

Hierna onze beschermleden:

 • ADAM Filip - Kruishoutem
 • BEELS Patrick - Kruishoutem
 • BOTHUYNE Robrecht - Kruishoutem
 • CALLENS Kristof - Nokere
 • CLAEYS Hervé - Nokere
 • DE BEL Raoul - Kruishoutem
 • DE CRAENE Metselwerken BV - Nokere
 • DE FEYTER Karlien - Waregem
 • DE PAEPE Raf - Kruishoutem
 • DE POORTERE Edwin - Kruishoutem
 • DE ROECK Magdalena - Kruishoutem
 • DHAENENS Raphael - Kruishoutem
 • D’HUYVETTER Albert - Deinze
 • DHUYVETTER Denise - Oudenaarde
 • DINNEWETH Guy - Blankenberge
 • Four Advice - Kruishoutem
 • LEVRAU Jacques - Nokere
 • MEIRLAEN Guy - Kruishoutem
 • MEIRSSCHAUT Jan - Knokke
 • MERCHIE Marie - Antwerpen
 • MICHIELS-ALSBERGHE Joris & Nancy - Kruishoutem
 • STEELANT Johan - Kruishoutem
 • STEUPERAERT Eric - Gent
 • STEUPERAERT Paul - Le Faget (France)
 • TYTGAT Marc - Kruishoutem
 • UNGARO Patricio - Lokeren
 • VAN ASSCHE Guy - Oudenaarde
 • VAN DER PLAETSEN Hugette - Kruishoutem
 • VAN KWIKENBORNE Frans - Kruishoutem
 • VANHOUTTEGHEM Chris - Kruishoutem
 • VERZELE Joop - Kruishoutem
 • WITTEBROODT Dirk - Wannegem-Lede
 • Zakenkantoor VAN PARYS Gert - Kruishoutem

90 jaar geleden, in de ochtend van zaterdag 31 december 1932 vindt de Nokerse landbouwer August Goeminne bij het bemesten van de akkers ten zuiden van het Kordaelbos een lijk. Het is dorpsgenoot Aimé Lefevre (op de foto links), 29 jaar, gehuwd, vader van een zoontje van 5 jaar. Aimé is bezweken aan verwondingen door loodkorrels in het achterhoofd, schouder, hals en nek.

Aime-Lefevre-Julies-Van-autrijve_small.jpg   Tamboer marktzanger

Gerechtelijk onderzoek wijst uit dat hij de nacht voordien is gaan pensjagen met zijn kompaan Julius Van Autrijve (op de foto rechts). Ze worden op heterdaad betrapt door de plaatselijke jachtwachters. Schoten weerklinken in de nacht. Lefevre blijft dood achter. Het feit dat hij al vluchtend in de rug is geschoten wekt de volkswoede op. Marktzanger Tamboer trekt Vlaanderen rond met een nieuwe smartlap: “Het bloedig wildstroopersdrama te Nokere” (foto’s uit artikel Lieven Kinds in jaarboek Hultheim 2011).

Een gewelddadig einde van het jaar spoort aan tot betere gevoelens. Hultheim wenst u en uw dierbaren een vredig en gezond 2023 toe!

 

Zie ook:
 • KINDS Lieven, het bloedig wildstroopersdrama te Nokere, jaarboek Hultheim 2008, p.202-213.
 • KINDS Lieven, Het bloedig wildstroopersdrama te Nokere - deel II, jaarboek Hultheim 2011, p.164-170.
 • De BORGGRAEVE Edwin, We meenen nochtans dat een haas de waarde niet heeft van een menschenleven, Kruishoutemse Kronieken, 2019, p.67-68.

Gelukkig Nieuwjaar 2023

(archief Edwin De Borggraeve)

Hultheim is uiteraard met ‘de tijd’ bezig. Wie niet? De Kerstdagen en de eindejaarsperiode doen ons telkens weer even stilstaan, terugblikken, nadenken aan wat en wie was. Maar tevens met een hoopvolle kijk vooruit; de toekomst ligt in het verschiet.

Hultheim wenscht U met veel rechtzinnigheid.

Met liefde en eerbiedigheid.

Een nieuwjaar zonder druk.

Veel jaren van geluk.

Een leven rijk aan deugd.

En ’s Hemels vreugd !”

 

(vrij naar ‘Nieuwjaardichtjes’ - leerschrift Meisjesschool Zusters van de H. Fransciscus van Assisi Brugstraat Cruyshautem)