Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

Nokerse versie De bel doet het niet

(www.bol.com/nl/nl/p/30-jaar-samson-gert)

In het huis van Gert en Samson binnenkomen, het is niet vanzelfsprekend. Iedere bezoeker - zelfs de burgemeester - moet hard op de deur kloppen, “want de bel doet het niet”. Gert Verhulst, Hans Bourlon en Danny Verbiest - de bedenkers van het succesvolle kinderprogramma - haalden de mosterd misschien wel in Nokere, waar zich 155 jaar geleden het volgende fait divers voordeed. Toen echter met noodlottig gevolg en beslist niet voor kinderogen bestemd.

GENT, 16 jan. - Den 13 dezer maand, omtrent middernacht, is de genaamde F. Moreels, oud 40 jaren, werkman, wonende te Cruyshautem, op het venster gaan kloppen van den genaamden E. Coorevits, wever te Nokere; deze zat aan de stoof met zijne vrouw, zijnen zoon, Leander, Aug. De Baere, zoon, mulder te Cruishautem en Karel Coorevits, cigaarmaker te Nokere. Deze laatste vroeg wat er was, zonder antwoord te bekomen. Moreels klopte opnieuw aan het venster en daarna op de voordeur. Ed. Coorevits vernieuwde zijne vraag, er bijvoegende dat men zich moest gerust houden. Nog geen antwoord bekomende, stapte hij ten huze uit en bracht aan Moreels, bij middel van een scherp werktuig, een zoo hevigen slag toe, dat deze ter plaatse dood bleef. Coorevits heeft ten 4 ure ’s morgens, in de richting van Frankrijk, de vlucht genomen.” (Het Handelsblad - 17 januari 1867).