Henri Gabriëls 1838-1921

Vroom en godvruchtig knaapje dat opgroeide in Wannegem. Liep na zijn middelbare studies te Oudenaarde seminarie in Sint-Niklaas en in Gent. Werd priester in 1861 en vertrok drie jaar later naar de USA, waar hij professor dogmatiek en kerkgeschiedenis werd. Door Paus Leo XIII in 1891 aangesteld als bisschop van Ogdensburg (New York). Richtte tijdens zijn 29-jarig episcopaat meerdere kerken en scholen op in de USA. Officier van de Leopoldsorde.

 

 

 

 

 

 


Zie: