Cyriel-De-Baere-1884-1961

Ereburger. Germanist en letterkundige, die zijn jeugd in Kruishoutem doorbracht. Leraar Nederlands aan colleges en athenea in Nijvel, Hasselt, Elsene en Brussel. Publiceerde in 1923 de 'Beknopte Nederlandsche Spraakkunst ten dienste van het middelbaar en het normaal onderwijs in Belgische scholen', dat maar liefst twintig herdrukken kende. Gaf ook spraakkunstboeken uit voor het onderwijs in Wallonië. Werd in 1932 inspecteur, belast met het toezicht op de toepassing van de taalwetgeving. Secretaris van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

 

 

 

 

 


Zie:

  • MAES Herman, Dr. Cyriel De Baere (1884-1960): Germanist en ereburger van Kruishoutem, Jaarboek 2005, p. 129- 133.
  • DEWAELE Erik Cyriel, Hier rust Kruishoutems ereburger Cyriel De Baere, Jaarboek 2013, p.178-183.
  • Hielp Cyriel Jacques een handje met 'Mijn vlakke land' ? Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje april 2014, p.19.