Stephan De Jonghe 1902-1933

Te jong gestorven en te vlug vergeten Kruishoutemse musicus. Onderwijzer-organist, kunsthistoricus en oudheidkundige. Als programmamaker bij de NIR (voorloper van de BRT, nu VRT) één van de pioniers van de Belgische radio. Poogde de klassieke muziek dichter bij het Vlaamse volk te brengen. Stichtte in 1929 te Aalst de concertorganisatie 'De Nieuwe Concerten'. Nu nog bestaat aldaar de 'Stephan De Jonghe Stichting', die een driejaarlijkse pianowedstrijd organiseert.

 

 

 

 

 

 

Zie: