René D'Huyvetter 1909-2007

Ereburger. Kruishoutems gemeentesecretaris van 1933 tot 1976. Schepen van 1977 tot 1983. Stond aan de wieg van zowat al het folkloristische-cultureel erfgoed dat Kruishoutem vandaag de dag rijk is: de Gulden Eifeesten, de restauratie van de Kruisommegang, het reuzengild, de heroprichting van de Harmonie Sint-Cecilia en van de Rederijkerskamer 'De Mastbloem', de Heem- en Geschiedkundige Kring Hultheim, VTB-VAB Kruishoutem, de uitkijktoren, enz ... Grote mijnheer, letterlijk en figuurlijk.

 

 

 

 


 

 

Zie:

  • DE BORGGRAEVE Edwin, Mastbloemen bloeien en verwelken: een kroniek van het Kruishoutemse toneelleven, Jaarboek 2006, p. 82-106.
  • KINDS Lieven, In memoriam René D'Huyvetter, Jaarboek 2007, p. 10-13.
  • DE BORGGRAEVE Edwin, De Kruisommegang (1252-2009), Jaarboek 2009, p. 23-48.
  • DE BORGGRAEVE Edwin en DE BEL Raoul, De derde restauratie van de Kruisommegang (2003-2010), Jaarboek 2010, p. 237-244.
  • DE BORGGRAEVE Edwin, 50 jaar VTB-Uitkijktoren, Jaarboek 2013, p.184-200.
  • Keere weerom reuske, reuske. Keere weerom, reuzegom: 60 jaar Kruishoutems Reuzengild, Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje maart 2012, p.19-20.
  • 50 jaar VTB-Uitkijktoren, Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje mei 2013, p.19.