Albert De Vos 1920-2005

Pastoor te Wannegem van 1968 tot zijn overlijden. Priester-dichter in volwaardige Guido Gezelle-traditie met 14 dichtbundels, uitgegeven in eigen beheer. Voorzag passende poëzie voor de bidprentjes van de overledenen van zijn parochie en daarbuiten. Verfijnd kunstminnaar, filosoof en levensgenieter. Vlaamsgezind. Liefhebber van Goethe en Schiller. Vóór zijn overlijden terecht gehuldigd met de Doctor Ferdinand Snellaertprijs.

 

 

 

 

 Zie:

  • BROEKAERT Roland, Albert De Vos (1920-2005). Zijn archief, ons erfdeel, Jaarboek 2020, 193-206.
  • Rubriek 'Andere publicaties' op deze website.