Petrus Jacobus Senesal 1793-1866

Priester, afkomstig van Bevere (Oudenaarde). Man met baksteen in de maag. Verantwoordelijk voor de oprichting van essentieel religieus en verzorgend erfgoed in het centrum: de Sint-Eligiuskerk (1856), het klooster en school Sint-Franciscus van Assisi (1839) in de Brugstraat (het latere Sancta Familia, afgebroken in 2006) en het rustoord in de Ommegangstraat (1862-1864 - nu home Sint-Petrus). Kruishoutem moet die jaren één grote bouwwerf zijn geweest; ook zijn seculiere medestander, burgemeester Frans Jozef Theodoor Van der Donckt, was een fan van stenen, mortel en truweel.

 

 

 

 


Zie:

  • DEVOS Patrick en DE BEL Raoul, De Sint-Eligiuskerk te Kruishoutem, Jaarboek 2005, p. 73-128.
  • DE BEL Raoul, De Zusters van de H. Franciscus van Assisi in Kruishoutem: van kantschool tot Sancta Familia (1839-1999), Jaarboek 2006, p. 178-201.
  • VAN DER MEEREN Chris, Pastoor Petrus Jacobus Senesal (1793-1866). Levenslang bezorgd om het materieel en geestelijk welzijn van zijn parochianen, jaarboek 2019, p.34-51.
  • VAN DER MEEREN Chris, De hamer van Eligius: bron van devotie, oorzaak van conflict. Tweespalt tussen pastoor Senesal en zijn kerkraad in 1835, jaarboek 2019, p.52-62.