Jean Baptiste XIII de Ghellinck d Elseghem 1867 1927

Ridder. Burgemeester van Wannegem-Lede van 1892 tot 1927. Provincieraadslid van 1893 tot 1899. Volksvertegenwoordiger van 1900 tot 1912 en senator van 1912 tot 1927. Kwam vanuit zijn christelijke overtuiging op voor een sociale bescherming van de werkende klasse. Medeoprichter in 1906 en voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten (1922-1927). Leverde met zijn  wetsvoorstel van 1912 de blauwdruk van wat later - pas in 1945 - onze ziekte- en invaliditeitsverzekering zou worden.  

 

 

 

 

 

 

Zie: