De invloed van de Paters Passionisten op de Marolle is wezenlijk geweest. De start van de jongenschiro Sint-Gabriël dateert van 6 mei 1960. De Grote Roerganger van de jeugdbeweging in de wijk is pater Hippoliet Leemans

jongenschiro-Sint-Gabriel -1960            

De Chiroleden zijn ‘ridders voor Christus Koning’. De afdelingen krijgen namen die naar dat ridderschap verwijzen: burcht- en schildknapen, herauten, troonwacht, adelwacht. Vlaggengroet, turnexercities, op- en afgemarcheer - zaken die nu eerder militaristisch overkomen - vervolledigen dit beeld. Illustratief is de foto de dato 1964. Van links naar rechts herkent u in de toenmalige Chiro-outfit: Martin Vandenbroecke, Martin en Adelin Rogge, Antoon Van Rechem, Hervé Notebaert, Hervé Vanhauwaert en Willy Van Praet. In de deuropening van herberg ‘De Klok’ uitbaatster Lucie Vandevijvere (foto Adrien Dhuyvetter).