Gelukkig Nieuwjaar 2023

(archief Edwin De Borggraeve)

Hultheim is uiteraard met ‘de tijd’ bezig. Wie niet? De Kerstdagen en de eindejaarsperiode doen ons telkens weer even stilstaan, terugblikken, nadenken aan wat en wie was. Maar tevens met een hoopvolle kijk vooruit; de toekomst ligt in het verschiet.

Hultheim wenscht U met veel rechtzinnigheid.

Met liefde en eerbiedigheid.

Een nieuwjaar zonder druk.

Veel jaren van geluk.

Een leven rijk aan deugd.

En ’s Hemels vreugd !”

 

(vrij naar ‘Nieuwjaardichtjes’ - leerschrift Meisjesschool Zusters van de H. Fransciscus van Assisi Brugstraat Cruyshautem)