rovers waregemsesteenweg

De Waregemsesteenweg is bij gebrek aan fietspad niet meteen de veiligste baan in de regio. 140 jaar geleden was de weg sowieso te mijden, fietspad of niet. Dit mocht een Kruishoutemse handelaar ondervinden, toen hij zich in het ochtendduister van 30 november 1878 naar de markt te Waregem begaf: “Afgelopen zaterdag, omstreeks 05u30’ in de ochtend, trok Leander Colombie, handelaar in linnen en woonachtig te Cruyshautem naar de markt te Waereghem. Hij werd op de weg te Cruyshautem opgewacht door twee individuen die zich op hem wierpen. Ze trokken zijn hemd over zijn gezicht en namen hem zijn portefeuille af die een som van 180 fr. in bankbiljetten bevatte. Ze namen de vlucht over de velden. De daders van dit misdrijf blijven onbekend.” (eigen vertaling uit L’Echo de Courtrai - 05.12.1878)