Anno Domini 2018

De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst
- Godfried BOMANS (1913-1971), Nederlands auteur en mediafiguur

Het was in het jaar des Heren ... In deze rubriek treft u de artikeltjes aan die ooit als brandend actueel nieuws op de hoofdpagina van deze site stonden. Wat ooit het heden was, is intussen verstild in het verleden. Dat verleden - van feiten en activiteiten - kan u hier nog 's in chronologische volgorde doornemen.

LAURENT TORCK

Op 10 februari 2018 overleed Laurent Torck (foto Rony De Coster) op bijna 82-jarige leeftijd. Laurent was een monument in het Kruishoutemse verenigingsleven. In opvolging van René D’Huyvetter werd hij in 1989 voorzitter, vanaf 2009 erevoorzitter van het Gulden Eicomité. De Gulden Eifeesten groeiden onder zijn impuls uit tot een vijfdaagse met de verkiezingen van Eikoningin, Eierboer en de folkloredag op maandag als speerpunten. Het in ere houden van tradities en folklore was zijn stokpaardje.

Vanuit die invalshoek werd Laurent in 2001 medeoprichter van de heem- en geschiedkundige kring Hultheim en trad hij toe tot het bestuur. Sinds 2013 publiceerde hij zijn gesmaakte bijdrages over plaatselijk dialect in de jaarboeken van de kring onder de titel ‘Zoals de ouden zongen … Uit de Kruishoutemse taaltuin geplukt’. Hultheim verliest een gewaardeerd medewerker en bestuurslid en leeft mee met de familie.

Boeren drinken adriaan brouwer   

Boeren drinken - Adriaen Brouwer

Een glas te veel en slecht gezelschap; het was en blijft een te mijden combinatie. Een persbericht van 130 jaar geleden: “Men schrijft uit Nokere dat men op 7 dezer aldaar omtrent 10 ure van den voormiddag den genaamden Désiré De Temmerman te midden van het veld heeft dood gevonden. Het slachtoffer was een rijke landbouwer; hij lag op zijnen eigenen akker. Als men zijne zakken onderzocht, vond men er niets meer in. De Temmerman gaf zich dikwijls aan den drank over; hij was dronken in het gezelschap van den genaamden C. naar huis gegaan. Het lichaam van De Temmerman draagt geen sporen van geweld.” (Het Land van Aelst - 12.02.1888). 

Harmonie Sint-Cecilia is na de Confrérie van het H. Kruis de oudste vereniging van Kruishoutem. En sowieso de muzikaalste. Vorig jaar mocht het gezelschap 200 kaarsjes op haar verjaardagstaart uitblazen. Zie: http://www.hultheim.be/index.php/anno-domini/2017/421-27-01-2017-harmonie-sint-cecilia-blaast-200-kaarsjes-uit.

Logo KHK    blauwe pluim

Nu zondag 4 februari krijgt de harmonie in Zaal Nocra als verdienstelijke vereniging en culturele speler vanwege Open VLD Kruishoutem om 11u00 de Blauwe Pluim 2018 uit handen van volksvertegenwoordiger Vincent Van Quickenborne. Het toonaangevend ensemble vervoegt hiermee op de erelijst illustere voorgangers zoals o.a. Heuvelheem, het European Cartoon Center, Marc de Bel, Danilith Nokere Koerse, Peter Goossens, het Gulden Eicomité, de vrijwillige brandweer en uw eigenste heem-  en geschiedkundige kring Hultheim. Proficiat!

Maak kennis met: http://www.harmoniekruishoutem.be/

Zie ook: MANNAERTS Tine, Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Kruishoutem: historische terugblik op woelige tijden, jaarboek Hultheim 2007, p.167-202.

Exact 5 jaar geleden luidde Hultheim op deze website de alarmklok betreffende de precaire staat van de Lombaertskapel te Nokere, die in 1725 aan de knok van de Vijverdam-, Spichte- en Turkestraat was opgetrokken door de gebroeders Lombaert. Zie: http://www.hultheim.be/index.php/anno-domini-2/2013/147-18-01-2013-toekomstplannen-met-verleden. Bij het bedehuisje stond toen een affiche (d.d. 23.10.2012) met de aanvraag van een stedebouwkundige vergunning tot restauratie. De administratieve molen draait traag en geduld is een schone deugd, maar 5 jaren later staat de Lombaertskapel er nog troostelozer bij, zoals blijkt uit onderstaande foto’s (situatie op 30.12.2017).

LOMBAERTSKAPEL 1 2017      LOMBAERTSKAPEL 2b 2017

Er schijnt evenwel licht in de duisternis! Op 30.11.2017 werd bij de kapel de toelating geafficheerd van het Agentschap Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen aan het Gemeentebestuur tot “restauratie van de Sint-Lombaertskapel (metselwerken, timmerwerken, dakwerken, buitenschrijnwerk, binnenbepleistering, buitenbepleistering, bevloeringen, buitenschilderwerk)”. Een periode van 15 dagen stond open voor bezwaren. Deze termijn verliep op 15.12.2017. Bij ontstentenis van beroep staat derhalve hopelijk weinig nog een deugdelijke restauratie in de weg. Naar verluidt, zou die beginnen na Nokere Koerse.

kerk kruishoutem regen130 jaar geleden maakte de pers melding van een dodelijk ongeluk … in de Sint-Eligiuskerk van Kruishoutem (foto Zo Zon Kruishoutem). Het malheur had zich voorgedaan het jaareinde voordien, nota bene op de Dag der Onschuldige Kinderen (28.12.1887): "Wreed ongeluk te Kruishoutem. Verleden week woensdag om 1 uur namiddag zijn twee schilders, Auguste De Rooze en Karel Van den Berghe, die aan het werken waren in het Koor der Kerk, plotseling ten gronde gevallen op eene hoogte van ongeveer 15 meters. Schrikkelijk was hun toestand, veel tranen wierden er gestort op het zien van dien twee ongelukkige huisvaders. Terstond wierd het H. Oliesel hun toebediend en daarna in de sacristij gedragen, waar de eene zonder nog een teeken van kennis gegeven te hebben, overleden is om 8 ½ van den avond, bijgestaan en bezorgd door vele brave en medelijdende menschen die niet ophielden van bidden voor den ongelukkigen. De andere is gedragen naar het Hospitaal; alhoewel erg gewond, mag men verhopen dat hij reeds buiten gevaar is.” (De werkman - 06.01.1888).