Anno Domini 2019

De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst
- Godfried BOMANS (1913-1971), Nederlands auteur en mediafiguur

Het was in het jaar des Heren ... In deze rubriek treft u de artikeltjes aan die ooit als brandend actueel nieuws op de hoofdpagina van deze site stonden. Wat ooit het heden was, is intussen verstild in het verleden. Dat verleden - van feiten en activiteiten - kan u hier nog 's in chronologische volgorde doornemen.

In 1888 kreeg Cruyshautem een beter mobiel contact met de regio door de aanleg van de tramlijn Deynze-Audenaerde. Talrijke aansluitende buurtspoorwegtrajecten werden in het vooruitzicht gesteld.

Kaart tramlijnen

In 1899 - nu 120 jaar geleden - meldde een regiokrant: “Het schijnt dat de uitbreiding van onzen tramweg nu verzekerd is en dat hij dezen zomer gaat voltrokken worden van Audenaarde naar Geeraardsbergen, zijnde eene afstand van 22 kilometers. De belangrijkste gemeenten welke hij aanraakt, zooals Maerke-Kerkhem, Cornelis Hoorebeke, Segelsem, Nederbrakel, Paricke en Overboelaere zijn overeengekomen, ook voor hen geëvenredigd gedeelte in de kosten van daarstelling bij te dragen.” (De Deinsche Burger - 22.01.1899). De lijn Oudenaarde - Geraardsbergen kwam er en was operationeel vanaf 1905.  

In dezelfde krant een maand later: ”In het omliggende van Deinze wordt er weder veel gehandeld over de mogelijke uitbreiding van onze tramlijn Audenaarde-Deinze, naar Vynckt, Lootenhulle, Pouques, Ruisselede en Aeltre.” (De Deinsche Burger - 26.02.1899). Hier bleef het bij een proefballonnetje. Dit tramtraject kwam er niet. Een ritje Aalter-Geraardsbergen zat er dus niet in, toch niet met een Kamielke.

Zinloos geweld

Niets is nieuw onder de zon, ook zinloos geweld niet. 130 jaar geleden werd in de Neerrechemstraat te Lozer een winkelier door een bende jongelingen regelrecht zijn dood tegemoet geschopt: “Lozer - Zondag, 6 dezer, is alhier, in de Neerrechemstraat eene schrikkelijke daad gepleegd. Eenige jonge gasten hadden moeilijkheden gekregen om eenige nietige reden en gingen aan het vechten. De genaamde Pieter Cnudde, winkelier in de Neerrechemstraat, meende zijnen zoon onder de vechters te hooren. Buiten springende, kreeg deze brave man een zoo geweldigen slag, dat hij bijna levenloos ten gronde stortte; dan verdubbelde de woede der wreede kerels; zij schupten en stampten den man zoodanig, dat hij voor dood werd binnen gedragen. Nu, na acht dagen schrikkelijk lijden, is zooals men zegt, het vuur in zijnen buik gekomen, en zondag nacht is de man bezweken in de grootste pijnen. Twee maal is het parket ter plaats geweest en maandag hebben de wetsgeneesheeren de lijkschouwing gedaan. De daders, door het gerecht erkend, zullen het duur bekoopen.” (Den denderbode - 20.01.1889). 

 Revolvermoord

't Jaar begon 110 jaar geleden met een knal, of beter gezegd, met drie knallen ... : Moord te Cruyshautem - Twee inwoners van Cruyshautem (Vlaanderen) keerden woensdagavond - nadat ze de ganse dag met elkaar hadden doorgebracht te Machelen - langs de grote weg terug naar huis. Onderweg ontstond een dispuut dat op tragische wijze eindigde. Eén van hun loste drie revolverschoten op de andere af, die in de modder neerstortte, waarna de moordenaar de vlucht nam. Passanten merkten het slachtoffer op. Het was Adolphe Van Praet. Hij overleed donderdagochtend.” (vertaling uit : Journal de Bruges - 15.01.1909).

NIEUWJAARWENSCH 1879

Van 1864 tot 1880 had Cruyshautem zijn eigen wekelijks nieuws- en annoncenblad ‘De Veldbloem’. De krant was katholiek gedreven, lokaal verankerd en haalde zijn inkomsten uit reclameboodschappen en annonces.  140 jaar geleden richtte uitgeefster Marie Bogaerts zich tot haar lezers met de hiernaast afgebeelde nieuwjaarsboodschap.

Het is evident dat uw heem- en geschiedkundige kring Hultheim zich aansluit bij de slotwoorden van Marie. ‘Gehoor geven aan de stemme der gezonde rede’ en de ‘goede princiepen aankleven’; het zijn ons aller goede voornemens, ja toch ?

Hultheim wenst u allen een vredevol, inspirerend en gezond 2019 ! Ons verleden hebben we, onze toekomst maken we.

PS - de ‘verderfelijke grondbeginselen’ waarover Marie het 140 jaar geleden had, was de in haar ogen ‘dolzinnige stroom van het socialismus’.