Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

Eierprijs 1   Eierprijs 2

 

De bezoekers van het tijdelijke Eimuseum hadden de mogelijkheid om deel te nemen aan een wedstrijd. Op de tentoonstelling waren er hier en daar verwijzingen naar de prijs van de eieren te zien. Het kwam erop aan de hoogste en de laagste prijs terug te vinden.

De hoogste (2,15 fr.) was waar te nemen in een kijkkast, de laagste (0,35 fr.) was vermeld op een verslag van de Eierprijzencommissie van 3 januari 1995, dat was uitgehangen aan een deur van Zaal Elckerlyc. Nogal wat deelnemers lieten zich misleiden door de affiche van de eerste eiermarkt in 1913 (zie hieronder); daarin beloofde het gemeentebestuur een premie van een halve centiem per verkocht ei. Dat is uiteraard nog iets anders dan de prijs van het ei zelf.

 eiermarkt 1913

 

Eén deelnemer had zowel de hoogste, als de laagste prijs correct. 21 vonden de hoogste prijszetting, 9 de laagste. Uit deze 30 werden nog ‘s 9 winnaars door de (meestal) onschuldige hand van erevoorzitter Raoul De Bel uitgeloot.

De winnaars zijn:

 1. Kevin Vanhoutteghem - Machelen
 2. Luc De Wilde - Kalken
 3. Evelien Verniers - Gent
 4. Rita Creteur - Kruisem
 5. Godfried Van Hautte - Kruisem
 6. Martine Van Kwikenborne - Kruisem
 7. Bart Vanluchene - Wakken
 8. Didier Isebaert - Kruisem
 9. Charline Van der Meulen - Kruisem
 10. Sonja Verheggen - Kruisem

 

En Pierre, wat hebben ze gewonnen? (*) Welnu, een collector’s item: Het Ei van Kruishoutem (hultheim.be), een gift van het Gemeentebestuur van Kruisem. De winnaars krijgen het binnenkort ten huize bezorgd.

(*) de gekende catchfrase uit de Berend Boudewijn Kwis (1971-1974) bestemd voor secondant Pierre Van Ostade. Tussen 1981 en 1986 overgenomen door Willem Ruis.

Inhuldiging Uitkijktoren 23 mei 1963

 

We gaan 60 jaar terug in de tijd. Bij de inhuldiging van de VTB-Uitkijktoren op Hemelvaartdag 23 mei 1963 knipt Francine Lambert, de eerste Eikoningin, het tricolore lint door. Dit wordt vastgehouden links door Martine, dochter van Kruishoutems VTB-bestuurslid Roger De Ruyck, en rechts door Marijke Verheggen, kleindochter van torenwachter Emile. Rechts naast de lintknipster de rijzige gestalte van burgemeester Amedéé Vergaert. Uiterst rechts algemeen VTB-voorzitter Jozef Van Overstraeten. Marijke en Martine hebben die voormiddag net hun Eerste Communie gedaan (foto: archief familie Verheggen).

Zie:

Tijdelijk eiermuseum erfgoed2023 1   Tijdelijk eiermuseum erfgoed2023 2

Foto links: door Landelijke Gilde Kruishoutem. Foto rechts: door Edwin De Borggraeve

N.a.v. Erfgoeddag, die in 2023 onder het thema ‘Beestig!’ doorging, opende Hultheim van 22 tot 26 april in Zaal Elckerlyc op de Marolle een tijdelijk Eimuseum. 791 bezoekers kwamen langs, wat neerkomt op 10% van de Kruishoutemse bevolking (op niveau berekend van voor de 2 fusies).

Op de expositie waren meerdere filmpjes te zien. U kan ze nu ook terugvinden op onze website, o.a. over:

 • het uittesten van een eiersorteermachine tijdens de opbouw van de tentoonstelling,
 • het Radio 1 interview met Chris Van der Meeren over de Eierprijzencommissie te Kruishoutem die sinds 1954 voor België bepaalt hoeveel een ei mag kosten,
 • een interview met legkippenkweker Marc Cnockaert die vertelt over het vroegere wel en wee in de kippen- en eiersector,
 • een gesprek met Jacques De Ruyck over zijn vroegere functie als beëdigd controleur van de eierhandel voor de Nationale Dienst voor Afzet van Landbouwproducten,
 • een babbel met Martin Haerinck, de voorzitter van de Eierprijzencommissie, die uitlegt hoe de eierprijzen worden vastgelegd.

Voor de filmpjes: klik deze link aan.

Bestuurslid Carl Delacauw nam foto’s van de opening van de tentoonstelling. Klik hiervoor deze link aan.

De brochure van de tentoonstelling is raadpleegbaar via deze link.

mariakapelletje

Foto Edwin De Borggraeve (september 2010)

 

… komt men Mariakapelletjes tegen. En de meimaand is Mariamaand. Hoewel de devotie voor de H. Maagd net als de katholieke kerk zelf sinds de jaren zestig van de vorige eeuw klappen heeft gekregen, houden velen de traditie in ere om op bedeweg te trekken naar Oostakker of Kerselare of om te bidden aan de talrijke kapelletjes, die als waardevol erfgoed nog steeds het Vlaamse landschap sieren.

Zo roept Kerk&Leven op om deze vrijdagavond 12 mei om 20u00 aan de kapel bij de IJzerbergstraat (wijk De Biest Kruishoutem) te samen te komen voor een gebedsstonde. Dit kapelletje werd in 1925 opgericht door Jules Dhuyvetter uit dankbaarheid omdat zijn gezin heelhuids door de Groote Oorlog 14-18 was gekomen.

Zie ook: Onze Maria Kapellekens (hultheim.be)

James herriot All Creatures Great and small

 

 

 

 

Dierendokter zijn op den buiten; het kruipt in de kleren. Ontiegelijke uren. Interventies bij weer en ontij. Tochtige stallen. Lastige bevallingen. Tot over de knoesels in de morre. Een mens zou voor minder naar de fles grijpen. Dat was toch het geval 190 jaar geleden: “In den avond van den 30 april laetsleden is te Cruyshautem den voordeelig gekenden vee-arts Hieronymus Boukaert, die zoo als men in het algemeen gelooft, een weynig bedronken was, in eenen watergragt gevallen en versmoord.” (Gazette van Brugge - 6 mei 1833).

Hultheims redactieraadslid en auteur Chris Van der Meeren stelt dat dit de dag van vandaag niet meer gebeurt.