Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

koeienspanMisschien had Theofiel van Nokere beter paarden in plaats van koeien ingespannen. Dan was hem 110 jaar geleden niet het volgende overkomen: “De landbouwer Theofiel Demeestere, herbergier in het ‘Sperreken’, wijk Hoogen Hoek, te Nokere, reed Dinsdag naar zijnen akker om eenen schelf koren in te halen. Toen hij geladen en op het punt was naar huis te rijden, reden de koeien plotseling met het gespan weg, de landbouwer viel en een der wielen reed hem over den buik. De arme man werd erg gekwetst opgenomen en in de woning van Frans Van den Bulcke binnengedragen, waar hij door doktor De Ridder, van Waregem, verzorgd werd.

De toestand van den ongelukkigen verslechtte zoozeer dat hij in het huis van Frans Van den Bulcke, op het grondgebied van Wortegem, om 9 uur ’s avonds, overleed.” (De denderbode - 15.11.1908).

einde oorlog 1918

Op 11 november 1918 om 11u00 kwam er een einde aan de Groote Oorlog ...

Corporal Edwin Tippett van the 112th Military Police, 37th US Division, die op Allerheiligen doorheen Cruyshautem was getrokken en in estaminet Het Kloefken  had overnacht, ervaarde het historische staakt-het-vuren als volgt: Crossroads between Auwegem and Syngem, 11/11/1918, 11u20’ a.m. Thank God! It is finished. De afschuwelijke slachting is voorbij. Dit is te onwezenlijk om te vatten. Het grenst aan het ongelofelijke. 11u00 is gekomen en gegaan en er kan geen enkel geschut meer gehoord worden. De voorbije nacht - voor ik me te rusten begaf - stond ik op mijn post aan dit kruispunt. Een enkele witte vonk verlichtte de horizon aan de overzijde van de rivier (de Schelde). Links van ons stond de lucht roodgloeiend in lichterlaaie door een groot vuur - een Duits munitiestort werd vernietigd - tegen dewelke de tragische silhouetten van fletse, naakte bomen schril afstaken. God zij dank is de afschuwelijke vuurgloed gedoofd en kan de wereld een nieuwe beschaving op zijn ruïnes opbouwen.”.

Over de zware Kruishoutemse militaire dodentol in WO I, over het laatste oorlogsjaar en over de laatste oorlogsweken in de regio worden drie artikels gepubliceerd in het Hultheim-jaarboek 2018. Voorinschrijven kan sinds 17 oktober.

INHULDIGING TRAMLIJN DEYNZE AUDENAERDE 1 INHULDIGING TRAMLIJN DEYNZE AUDENAERDE 2

130 jaar geleden, op zondag 4 november 1888, werd de tramlijn Deynze-Audenaerde plechtig ingehuldigd door de toenmalige politieke high society. De katholieke ministers Vandenpeereboom en De Bruyn kwamen met meerdere senatoren en volksvertegenwoordigers per trein naar Deinze afgezakt om van daar de tram feestelijk naar Oudenaarde in te rijden. Lunch in Deynze, bij wijze van vieruurtje een heildronk in Cruyshautem, een afrondend souper te Audenaerde, en tussendoor hier en daar wat lintjes doorknippen, dat was zo een beetje het idee.

Was de ontvangst in de Leiestad eerder koeltjes, in Cruyshautem konden de eregasten zich in het gemeentehuis laven aan ‘den erewijn’, terwijl op de markt ‘2 luchtballen’  opstegen. De tram bracht het hoge gezelschap vervolgens naar Audenaerde. Met zicht op het majestueuze stadhuis schoven de heren politici graag aan bij traiteur C. Crombé voor een copieus souper, waarvan 130 jaar later zelfs Peter Goossens nog redelijk paf zou kunnen staan. Of de notabelen na de talrijke Bourgognes, Bordeaux en champagnes politiek-correct de tram en trein terug naar huis hebben genomen, kon niet worden achterhaald.

In het Hultheim-jaarboek 2018 wordt een artikel opgenomen over 55 jaren tram doorheen Cruyshautem: ’55 jaar tramtragedies (1888-1943)’. Voorinschrijven kan sinds 17 oktober.

oorlogsbeeld 1917

 

Op vrijdagavond 2 november, 9 dagen voor de 100ste verjaardag van de Wapenstilstand, organiseert Hultheim een info-avond over de 82 Kruishoutemse, Wannegemse, Leedse, Nokerse, Marolse en Lozerse jongens die hun leven gaven in de Groote Oorlog. We volgen hun verhaal vanaf de inval van de Duitsers in augustus 1914 tot de terugtocht naar de Heimat in 1918.

 

 • Waar ? In CC De Mastbloem Kruishoutem
 • Wanneer ? vrijdagavond 2 november 2018 om 20u00
 • Spreker: Edwin De Borggraeve
 • Inkom: gratis

 

Over het laatste oorlogsjaar 1918 en de zware Kruishoutemse dodentol in WO I worden drie artikels gepubliceerd in het Hultheim-jaarboek 2018. Voorinschrijven kan sinds 17 oktober.

€28 tot woensdag 28 november door storting op rek.nr. BE05 0682 3409 4975 van Hultheim met vermelding ‘jaarboek 2018’ + naam, voornaam en adres. Vanaf donderdag 29 november: €30. Bij verzending per post: + €8. Beschermleden: €50 (waarvoor jaarboek + vermelding in boek en op website).

        voorverkoop 17de jaarboek

De voorstelling van het jaarboek 2018 gaat door in CC De Mastbloem, Waregemsesteenweg, 22, te Kruishoutem op vrijdag 14 december vanaf 20u00.

Volgende artikels (onder voorbehoud):

 • Een meesterstuk in de Sint-Eligiuskerk: het mysterie ontrafeld - Chris Van der Meeren
 • Realpolitik in Kruishoutem. Philippe de Jauche en Lodewijk XIV gekaderd - Martine Vanwelden en Chris Van der Meeren
 • Achttiende-eeuwse cartografie van het Nokerse kasteeldomein Ter Borcht - Lieven Kinds
 • Nokerse vagebonden - Hervé De Loenzien
 • 55 jaar tramtragedies (1888-1943) - Edwin De Borggraeve
 • Op zoek naar vrede. De laatste oorlogsdagen van sergeant Paul en corporal Edwin (20.10.1918-11.11.1918) - Edwin De Borggraeve
 • Ze sneuvelden voor ons in 1918 - Raoul De Bel en Edwin De Borggraeve
 • Ze sneuvelden voor ons. De statistieken - Edwin De Borggraeve
 • Van ‘kluts’ en ‘bakte’ tot 'Masters in Blending'. Het levensverhaal van de Kruishoutemse tabakfabriek Flandria - Jacques en Philippe Levrau
 • Krieleniers in Kruisem - Bernard Delange
 • De boksers van Nokere - Olivier T’sjoen
 • Expo ’58. Herinneringen van een (toen) 11-jarige - Roland Broekaert
 • Katdebelletjes - Raoul en Marc De Bel
 • Uit de oude doos: Verdal, de missing link tussen Jules Lowie en Eddy Merckx (1938) - Nokerse aardappelschillers (1958)
 • Vroeger en nu: Nieuw Plein Kruishoutem (1918 en 2018)
 • Kruishoutemse kruimels: Een Duits wiel te Herlegem (1918)