Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

Hultheim, de Heem- en Geschiedkundige Kring van Kruishoutem, stelt zijn 17de jaarboek voor. Met kleine en grote verhalen. Over een gewiekste graaf, een zonnekoning en een mysterieus schilderij. Over ronddolende vagebonden en voorbij marcherende soldaten. Over een tram en een kaart. Over een kluts, een bakte en een sigaret. Over een wiel en een polshorloge. Over boksers en krieleniers. Over aardappelschillers en katdebelletjes.

Voorstelling jaarboek 2014

Voorzitter, burgemeester en eindredacteur nemen het woord. De avond wordt opgeluisterd met enkele filmpjes van vroeger en nu. Nadien receptie aangeboden door Hultheim en het gemeentebestuur.

Waar en wanneer?

In OC De Mastbloem, Waregemsesteenweg, 22, te Kruishoutem op vrijdag 14 december 2018, om 20u00 stipt. Volg ons op www.hultheim.be en op facebook.

rovers waregemsesteenweg

De Waregemsesteenweg is bij gebrek aan fietspad niet meteen de veiligste baan in de regio. 140 jaar geleden was de weg sowieso te mijden, fietspad of niet. Dit mocht een Kruishoutemse handelaar ondervinden, toen hij zich in het ochtendduister van 30 november 1878 naar de markt te Waregem begaf: “Afgelopen zaterdag, omstreeks 05u30’ in de ochtend, trok Leander Colombie, handelaar in linnen en woonachtig te Cruyshautem naar de markt te Waereghem. Hij werd op de weg te Cruyshautem opgewacht door twee individuen die zich op hem wierpen. Ze trokken zijn hemd over zijn gezicht en namen hem zijn portefeuille af die een som van 180 fr. in bankbiljetten bevatte. Ze namen de vlucht over de velden. De daders van dit misdrijf blijven onbekend.” (eigen vertaling uit L’Echo de Courtrai - 05.12.1878)

stelen helen

De commerce zit de Kruishoutemnaren in de genen. Maar 165 jaar geleden gingen er een paar toch iets te ver; ze verkochten wat niet van hen was … : “Dynsdag hebben dry kerels van Cruyshautem en Meulebeke, het peerd van eenen landbouwer van Sint-Pieters-op-den-Dyk gestolen en ter markt van Brugge verkocht. Niet te vreden met deze misdaed, hebben zy nog op de peerdenmarkt eene som van 40 fr. aen den zelfden landbouwer ontstolen. Zy zyn aengehouden en in zekerheid gesteld geworden.” (Gazette van Brugge - 19.11.1853).

koeienspanMisschien had Theofiel van Nokere beter paarden in plaats van koeien ingespannen. Dan was hem 110 jaar geleden niet het volgende overkomen: “De landbouwer Theofiel Demeestere, herbergier in het ‘Sperreken’, wijk Hoogen Hoek, te Nokere, reed Dinsdag naar zijnen akker om eenen schelf koren in te halen. Toen hij geladen en op het punt was naar huis te rijden, reden de koeien plotseling met het gespan weg, de landbouwer viel en een der wielen reed hem over den buik. De arme man werd erg gekwetst opgenomen en in de woning van Frans Van den Bulcke binnengedragen, waar hij door doktor De Ridder, van Waregem, verzorgd werd.

De toestand van den ongelukkigen verslechtte zoozeer dat hij in het huis van Frans Van den Bulcke, op het grondgebied van Wortegem, om 9 uur ’s avonds, overleed.” (De denderbode - 15.11.1908).


einde oorlog 1918

Op 11 november 1918 om 11u00 kwam er een einde aan de Groote Oorlog ...

Corporal Edwin Tippett van the 112th Military Police, 37th US Division, die op Allerheiligen doorheen Cruyshautem was getrokken en in estaminet Het Kloefken  had overnacht, ervaarde het historische staakt-het-vuren als volgt: Crossroads between Auwegem and Syngem, 11/11/1918, 11u20’ a.m. Thank God! It is finished. De afschuwelijke slachting is voorbij. Dit is te onwezenlijk om te vatten. Het grenst aan het ongelofelijke. 11u00 is gekomen en gegaan en er kan geen enkel geschut meer gehoord worden. De voorbije nacht - voor ik me te rusten begaf - stond ik op mijn post aan dit kruispunt. Een enkele witte vonk verlichtte de horizon aan de overzijde van de rivier (de Schelde). Links van ons stond de lucht roodgloeiend in lichterlaaie door een groot vuur - een Duits munitiestort werd vernietigd - tegen dewelke de tragische silhouetten van fletse, naakte bomen schril afstaken. God zij dank is de afschuwelijke vuurgloed gedoofd en kan de wereld een nieuwe beschaving op zijn ruïnes opbouwen.”.

Over de zware Kruishoutemse militaire dodentol in WO I, over het laatste oorlogsjaar en over de laatste oorlogsweken in de regio worden drie artikels gepubliceerd in het Hultheim-jaarboek 2018. Voorinschrijven kan sinds 17 oktober.