Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

INHULDIGING TRAMLIJN DEYNZE AUDENAERDE 1 INHULDIGING TRAMLIJN DEYNZE AUDENAERDE 2

130 jaar geleden, op zondag 4 november 1888, werd de tramlijn Deynze-Audenaerde plechtig ingehuldigd door de toenmalige politieke high society. De katholieke ministers Vandenpeereboom en De Bruyn kwamen met meerdere senatoren en volksvertegenwoordigers per trein naar Deinze afgezakt om van daar de tram feestelijk naar Oudenaarde in te rijden. Lunch in Deynze, bij wijze van vieruurtje een heildronk in Cruyshautem, een afrondend souper te Audenaerde, en tussendoor hier en daar wat lintjes doorknippen, dat was zo een beetje het idee.

Was de ontvangst in de Leiestad eerder koeltjes, in Cruyshautem konden de eregasten zich in het gemeentehuis laven aan ‘den erewijn’, terwijl op de markt ‘2 luchtballen’  opstegen. De tram bracht het hoge gezelschap vervolgens naar Audenaerde. Met zicht op het majestueuze stadhuis schoven de heren politici graag aan bij traiteur C. Crombé voor een copieus souper, waarvan 130 jaar later zelfs Peter Goossens nog redelijk paf zou kunnen staan. Of de notabelen na de talrijke Bourgognes, Bordeaux en champagnes politiek-correct de tram en trein terug naar huis hebben genomen, kon niet worden achterhaald.

In het Hultheim-jaarboek 2018 wordt een artikel opgenomen over 55 jaren tram doorheen Cruyshautem: ’55 jaar tramtragedies (1888-1943)’. Voorinschrijven kan sinds 17 oktober.

€28 tot woensdag 28 november door storting op rek.nr. BE05 0682 3409 4975 van Hultheim met vermelding ‘jaarboek 2018’ + naam, voornaam en adres. Vanaf donderdag 29 november: €30. Bij verzending per post: + €8. Beschermleden: €50 (waarvoor jaarboek + vermelding in boek en op website).

        voorverkoop 17de jaarboek

De voorstelling van het jaarboek 2018 gaat door in CC De Mastbloem, Waregemsesteenweg, 22, te Kruishoutem op vrijdag 14 december vanaf 20u00.

Volgende artikels (onder voorbehoud):

 • Een meesterstuk in de Sint-Eligiuskerk: het mysterie ontrafeld - Chris Van der Meeren
 • Realpolitik in Kruishoutem. Philippe de Jauche en Lodewijk XIV gekaderd - Martine Vanwelden en Chris Van der Meeren
 • Achttiende-eeuwse cartografie van het Nokerse kasteeldomein Ter Borcht - Lieven Kinds
 • Nokerse vagebonden - Hervé De Loenzien
 • 55 jaar tramtragedies (1888-1943) - Edwin De Borggraeve
 • Op zoek naar vrede. De laatste oorlogsdagen van sergeant Paul en corporal Edwin (20.10.1918-11.11.1918) - Edwin De Borggraeve
 • Ze sneuvelden voor ons in 1918 - Raoul De Bel en Edwin De Borggraeve
 • Ze sneuvelden voor ons. De statistieken - Edwin De Borggraeve
 • Van ‘kluts’ en ‘bakte’ tot 'Masters in Blending'. Het levensverhaal van de Kruishoutemse tabakfabriek Flandria - Jacques en Philippe Levrau
 • Krieleniers in Kruisem - Bernard Delange
 • De boksers van Nokere - Olivier T’sjoen
 • Expo ’58. Herinneringen van een (toen) 11-jarige - Roland Broekaert
 • Katdebelletjes - Raoul en Marc De Bel
 • Uit de oude doos: Verdal, de missing link tussen Jules Lowie en Eddy Merckx (1938) - Nokerse aardappelschillers (1958)
 • Vroeger en nu: Nieuw Plein Kruishoutem (1918 en 2018)
 • Kruishoutemse kruimels: Een Duits wiel te Herlegem (1918)