Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

Emilius Henricus Cleve werd geboren op 15 juni 1896 te Kruishoutem. Zijn ouders verhuisden met hun kroost in 1918 naar de actuele Riemegemstraat. Luttele maanden nadien bekwam dit pa Augustinus niet goed; op het einde van WO I werd hij door terugtrekkende Duitsers op zijn hofstede neergeschoten. Zoon Henri nam vanaf 1920 de exploitatie van het boeredoeninkske over. De automatisering van de landbouwsector ging hem echter volledig voorbij. Henri bleef boeren zoals zijn voorouders het gedurende eeuwen voor hem hadden gedaan. Na het overlijden van zijn inwonende moeder (1944) en zuster (1953) bleef Rietje Cleve alleen achter op de hofstede. Hij werd een kluizenaar. Een storm velde in 1969 een kerselaar die het dak van de boerderij kapotsloeg en de schoorsteen vernietigde. Cleefke werd overgebracht naar het hospitaal (nu: woonzorgcentrum Sint-Petrus), waar hij twee weken later - op 7 december 1969 - stierf.

Cleefke

         Rietje Cleve aan wat nu de toegangspoort tot het restaurant Hof van Cleve is (fotoarchief Chris Van der Meeren).

De hoeve werd gekocht door dr. Luc Goeminne. Die liet de bouwval renoveren tot een horecazaak en gaf het de naam Hof van Cleve. Jan Van Hee, Henk Beulens en sinds 1986 Peter Goossens werkten het restaurant op naar hogere culinaire niveaus. Gelukkig droeg Henri de familienaam Cleve en niet - we zeggen maar iets - Van Quickelberghe. In dergelijk geval had Peter Goossens er nu immers in de Quick aan de potten en de pannen gestaan ...

PS - Peter en zijn team haalden recentelijk  voor de 15de keer 3 Michelinsterren binnen. Maxima cum laude  heet zoiets.

Zie: VAN DER MEEREN Chris, Rietje Cleve: Kruishoutemse kluizenaar wordt wereldberoemd!, jaarboek Hultheim 2016, p.216-229. Voor filmbeelden (doorscrollen naar derde filmpje): https://www.hultheim.be/index.php/camera-obscura/kruishoutemse-cinema-2/413-jaarboek-2016

Sint Elooi

De ietwat sip ogende - had hij iets te diep in de kelk gekeken? - Sint-Eligius (Sint-Elooi) is de patroonheilige van edelsmeden en landbouwers. De heilige wordt door de Kruishoutemse Boerengilde sinds haar ontstaan in 1919 jaarlijks herdacht in de decembermaand. Eucharistievieringen, lezingen, etentjes, tombola’s, zelfs met de rokskes  zwaaiende danspartijen kleurden de afgelopen honderd jaar de boereloei-feesten. In 1929 haalden de Kruishoutemse landbouwers er een goochelaar/hypnotiseur bij. De toenmalige Gili  had zichzelf de exotisch-wijsgerige naam Professor Florimontso  aangemeten. Hij liet het verbijsterde publiek in de Patronage bijna met een dode achter. Of was het een illusie? Was de professor een schijnheilige?

“Cruyshautem. St.Eloy de boerenfeestdag werd dit jaar gevierd als nooit. ’s Voormiddags drentelen talrijke boeren de markt rond. Feestelijke gezichten van ‘de dag is aan ons’ en verlangen naar ’t heele verloop van den feestdag. Te 10 ure gaf adv. Van den Bussche, ’n gemoedelijke en pittige voordracht over de Pachtwet. Te 1 uur, voeten onder de feesttafel. Lekker kostje begoten met vele glazen bier. Daarna tombola met schoone spijzen voor de aanzittenden.

Te 5 ½ uur, de ‘clou’ van den dag. Kunstavond door Prof. Florimontso. En a-je-blief, vrije ingang voor leden van Boeren- en Boerinnenbond. Dus: zaal te klein. Veel bewondering voor de handige goocheltoeren van Florimontso. Maar één verbazing voor de fijne proeven van telepathie en magnetisme uitgevoerd met toeschouwers. En nog meer toen de magnetiseur ’n juffrouw in schijndood bracht en ze ’n half uur in ’n luchtledige kist opsloot. Velen, vrouwen vooral, ademden vrijer als de juffer weerom tot ’t leven kwam. Florimontso oogstte welverdiend applaus. Hoewel de vertooning haast vier uur duurde, was er spijt bij de toeschouwers dat ’t recols uit was. Hartelijk dank aan den Boerenbond van Kruishoutem voor ’t mooie feest. Komen er nog zoo’n extraatjes?” (De Leye. Katholiek Weekblad - 08.12.1929).

 

Zie: