Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

Het bestuur van de Heemkundige Kring Hultheim heeft de droeve plicht om het zeer onverwachte overlijden van haar voorzitter
Edwin De Borggraeve mee te delen.

Edwin De Borggraeve 2023
Edwin was medestichter en sinds 2015 voorzitter van onze vereniging. Met heel veel enthousiasme en een zeer goede pen wist hij als geen ander de Kruishoutemse verhalen van weleer in herinnering te brengen.
Zijn artikels verschenen niet enkel in het jaarboek, maar ook op deze website en op onze Facebookpagina zorgde Edwin regelmatig voor een extra weetje over onze mooie gemeente.
Tien jaar lang schreef hij ook de Kruishoutemse Kronieken in het gemeentelijk maandblad ‘t Eierdopje.

Edwin, toen we woensdagavond 20/12/2023 het nieuws van je overlijden vernamen waren we met verstomming geslagen.

Tot op het laatste moment was je de drijvende kracht achter onze vereniging. Dankjewel voor alles, we zullen je missen!

We wensen Chantal en de kinderen heel veel sterkte toe.