Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

Open Monumentendag 2019 gaat door op zondag 8 september. Die dag is het exact 75 jaar geleden dat Kruishoutem werd bevrijd door de geallieerden. N.a.v. deze historische gebeurtenis organiseert Hultheim in samenwerking met het gemeentebestuur van Kruisem in het Klein Gemeentehuis (Huis Naessens) in het centrum van de Eiergemeente een fototentoonstelling over de bevrijdingsdagen van Kruishoutem. Hou nu al deze datum vrij in uw (drukke) agenda !

U kan ons trouwens helpen; heeft u foto's over de bevrijding van Kruishoutem, Nokere, Wannegem, Lede, Lozer of de Marolle ? Of militaire artefacten uit de Tweede Wereldoorlog, zoals bv. een Duitse helm, een FN-revolver, een tank, een jeep ? Neem contact op met Raoul De Bel : 09/383 60 75. We stellen het graag tentoon. Hultheim is u dankbaar !

OMD bevrijding kruishoutem

Open Monumentendag 2019
  • Wat ? fototentoonstelling bevrijdingsdagen Kruishoutem WO II
  • Wanneer ? zondag 8 september 2019
  • Uren ? van 10u tot 12u en van 14u tot 18u.
  • Waar ? Klein Gemeentehuis (Huis Naessens) centrum Kruishoutem
  • Toegang ? Gratis !

De Boerengilde Kruishoutem bestaat 100 jaar en dat wordt vandaag - vrijdag 14 juni - passend gevierd met een academische zitting. Sprekers zijn Luc Vandenabeele, Joop Verzele, Robrecht Bothuyne, Piet Vanthemsche en Christian Desmet.

Na de Eerste Wereldoorlog schoten de boerengilden als paddenstoelen uit de grond; te Kruishoutem en Wortegem in 1919. Het jaar nadien volgden Nokere, Wannegem-Lede en Ooike. Sociale contacten, maar ook de kennisverwerving van nieuwe landbouwtechnieken en gewassen waren het nut en het doel van deze landbouwersverenigingen. In 1979 werd de Kruishoutemse Boerengilde gesplitst in een Landelijke Gilde (voor de sympathisanten van de landbouw en het platteland) en een Bedrijfsgilde die bedoeld is voor de actieve landbouwers (specifieke, landbouwvorming en belangenverdediging).

Landelijke gilde 1      Boergilde cruyshautem

Links: groepsfoto de dato vrijdag 20 juli 1969. De wereld stond dat weekend even op zijn kop. Neil Armstrong zette als eerste mens een voet op de maan, Eddy Merkx won de Tour de France en in Kruishoutem bestond de Boerengilde exact 50 jaar. Rechts: De eerste vlag van de Boerengilde, vervaardigd in 1927, met rechtsmidden het silhouet van de Sint-Eligiuskerk. De voetjesploeg en de volle schoven staan symbool voor de landbouw. Het kruisbeeld rechtsboven benadrukt de katholieke verbondenheid.

Info bij: VAN DER MEEREN Chris, De Kruishoutemse Boerengilde (1919-2012), jaarboek Hultheim 2012, p.184-200.

 

kersoutems erfgoed 1   kersoutems erfgoed 2

Fotograaf Carl Delacauw - tevens Hultheim-bestuurslid en echtgenoot van de achter achterkleindochter van Eugenie - heeft een oog voor intimistische plekjes en verborgen hoekjes. Zo nam hij een paar weken terug deze twee kiekjes, twee in de tijd verankerde stillevens. Weldra behoren ze voorgoed tot het verleden. Herkent u ze nog ? Een vraag voor échte Kersoudemnaren !

De volledige fotoreportage van Carl over dit Ontroerend Erfgoed verschijnt einde dit jaar in het jaarboek van Hultheim.

Obussen  Obussen aansteker

De Groote Oorlog mocht dan wel meer dan een half jaar achter de rug zijn, hij bleef in de lente van 1919 nog slachtoffers maken, zeker als jeugdige onbezonnenheid ook een rol ging spelen.

100 jaar geleden te Kruishoutem: “En nu, de Duitsche munitie doet nog altijd van haar spreken (…). Te Kruishoutem was het al niet veel beter; daar waren Duitsche obussen en kogels opeen gesmeten en er was strooi opgelegd; daartegen aan speelden er een hoop kinderen met stekskens en vuurpijlen; het strooi schoot in brand en boem boem de stukken vlogen rond. De schuur van Jules Van der Reken schoot in brand. Eene vrouw op den akker  kreeg een stuk schrapnel  in haren kop en moest naar ’t gasthuis van Audenaarde gevoerd worden. Nog andere personen werden gekwetst.” (De Werkman - 30.05.1919).

Auguste Van der Meere  Kasteel van Ayshove Auguste

Graaf Auguste Van der Meere (1797-1880) is zonder twijfel één van de grootste ijdeltuiten die Kruishoutem ooit heeft voortgebracht (zie: https://www.hultheim.be/index.php/kruishoutem/krasse-kruishoutemnaren/8-august-vander-meere-1797-1880). Nadat hij zich enkele jaren in Nederlands Guyana onledig had gehouden met de Creoolse liefde en de jacht op sanki sanki apen, gooide de werkschuwe avonturier zich in 1830 in de Belgische onafhankelijkheidsstrijd, maar viel nadien in ongenade bij Leopold I. In november 1831 werd generaal Van der Meere op 34-jarige leeftijd door de eerste koning der Belgen met pensioen gestuurd. Eerherstel kwam er niet. Auguste verbeet zijn tijd op zijn kasteel van Ayshove-Cruyshautem, schreef een boek over militaire strategieën en verbraste in 1837 zijn erfenis tijdens een jachtig jaartje Parijs.

In 1839, nu 180 jaar geleden, kreeg hij van de Koning een troostprijsje, een medaille om op de fiere, maar armtierige borst te spelden: “Brussel, 4 april. Z.M. den Koning heeft by een besluyt van den 15 der voorlaeste maend, den brigade-generael in onwerkzaemheyd van dienst, graef Van der Meere, van Cruyshautem, gemagtigd tot het draegen van het kruys van kommandeur van het spaensch ridder-orden van Isabella de Katholyke, het welk de Koningin-regente van Spaenjen hem onlangs geschonken heeft.”  (Gazette van Brugge - 5 mei 1839). Datzelfde jaar nog zag de berooide graaf zich verplicht om het kasteel van Ayshove-Cruyshautem te verkopen aan zijn zuster. In 1839-1841 raakte hij tot drie keer toe betrokken bij een samenzwering tegen koning Leopold I. Hij werd ter dood veroordeeld, later omgezet in verbanning naar Brazilië.