Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

150 jaar geleden waren onze voorouders veel devoter dan wij nu. Getuige hiervan het volgende persverslag van anderhalve eeuw geleden. Wannegem en Lede trokken massaal op bedevaart: “Zaterdag, de 18de van deze maand, vond voor de Heilige Vader een godvruchtige manifestatie plaats in de regio Audenarde. Een bedevaart werd georganiseerd in de dorpen Wanneghem en Lede. Meer dan 400 gelovigen begaven zich naar de kapel van OL Vrouw te Keselaere bij Audenarde om er de hemelse hulp in te roepen van de Heilige Vader en ook om de vrijwaring te bekomen van nieuwe plagen. Van 6u in de ochtend zetten de bedevaarders zich in beweging, voorafgegaan door kruisbeelddragers.

De vrome stoet bestond uit leden van Sint-Franciscus-Xaverius, van de Conferentie van Vincentius a Paulo, van de Congregatie van de Heilige Maagd, vervolgens de zusters van het klooster van Wanneghem-Lede met hun leerlingen, en tenslotte de geestelijkheid en de gelovigen. Ze zongen profane liederen en reciteerden de rozenkrans. Omstreeks 8u30’ arriveerden de bedevaarders te Keselaere. Een groot aantal ervan ging ter communie op de heilige plaats. Tijdens de grote mis heeft de pastoor van Lede in een vurig betoog de beproevingen van de Kerk en van de Heilige Vader beschreven en gewezen op de plicht van alle gelovigen om hen ter hulp te komen door gebeden en goede werken.” (eigen vertaling van Le Bien Public - 28.03.1871).

Kapel van Kerselare

Een Nokeraar kon 125 jaar geleden inderdaad niet wat de paarden op Waregem Koerse wel kunnen: “De genaamde Vergucht, herbergier te Nokere, is sedert 8 dagen verdwenen. Hij was woensdag avond, om 8 ure, uit eene herberg te Wareghem vertrokken en men veronderstelt dat hij in de Gaverbeek zal gesukkeld zijn. Men heeft reeds opzoekingen gedaan, doch zonder uitslag.” (Gazette van Brugge - 14.03.1896). Nic Van Renterghem vond terug dat de onfortuinlijke Vergucht pas op 27 maart 'versmoord' werd teruggevonden te Waregem, wijk 'Plaats'. Dit betekent dat in drie weken tijd zijn lichaam niet ver was afgedreven. 

Gaverbeek 1  

                                               Schilderij ‘Zomermorgend langs de Gaverbeek te Waregem’ (1910) van Modest Huys. 

Danilith Nokere Koerse (DNK) - toen nog ‘Grote Prijs Jules Lowie’ - had een blitzstart genomen. De twee eerste edities in 1944 en 1945 kenden immers meteen twee wereldkampioenen als winnaars, respectievelijk Marcel Kint en Briek Schotte. Nokere Koerse schoot als een komeet naar het Vlaamse wielerfirmament.

Maar toen kwam 1946, dit jaar 75 jaar geleden. En toen ... toen won een nobele onbekende.

Emmanuel Thoma 1946 Winnaar Nokere Koerse  Affiche Nokere Koerse 2021

                                                                           (foto en affiche copyright Nokere Koerse)

Vanuit Rollegem-Kapelle bij Kortrijk kwam dat jaar een zekere Emmanuel Thoma (1917-2002) met de vélo naar Nokere om er samen met 41 andere deelnemers zijn rugnummer op te spelden. Pas het jaar voordien prof geworden, oogde zijn palmares nog vrij mager met 5 overwinningen in kermiskoersen. Toch haalde spurtbom Thoma het op 8 mei 1946 op Nokereberg en liet o.a. Briek Schotte (3de) en Jules Lowie (5de) achter zich. Het zou meteen één van zijn mooiste zeges worden, samen met het Kampioenschap van Vlaanderen te Koolskamp (1948) en de Omloop Mandel-Leie-Schelde (1951). Thoma had veel meer uit zijn carrière kunnen halen, tenslotte won hij als prof bijna 70 regionale wedstrijden, maar hij genoot net iets te veel van het leven. Naast koersen bestond dat trouwens ook uit noeste arbeid. Op zijn 14de werkte hij al in het vlas en na het wielerseizoen deed hij de campagne in het noorden van Frankrijk in bieten en vlas.

75 jaar later gaat de DNK editie 75bis door. De affiche is een eerbetoon aan de zorgsector. Vorig jaar reeds stelden de nieuwe voorzitter Robrecht Bothuyne en koersdirecteur Rony De Sloovere dat ze niet bij de pakken zouden blijven zitten. Samen het volledige DNK-bestuur en met de steun van sponsors, stad Deinze en gemeente Kruisem hebben ze woord gehouden. De deelnemerslijst is trouwens zowel bij heren als dames kwalitatief zeer sterk. U kijkt op woensdag 17 maart toch ook van 14u40' op Sporza ? 

trouwen kost geld 1 trouwen kost geld 2

Dat weet iedereen … die getrouwd is. 160 jaar geleden ondernam een Nokerse trouwlustige jongedame een drastische, zeg maar wanhopige tot bijna noodlottige poging om in het huwelijksbootje te stappen. Het kostte haar bijna het leven. Het ondergefinancierde huwelijksschip strandde vooraleer het ruime sop te kunnen kiezen.

Men schrijft ons uit Waereghem; van 9 february; Maendag was hier zekere Sophie N., geboortig van Nokere, dienstmeid by een onzer voornaemste landbouwers, in het gemeente-gevang in hechtenis gebragt, onder beschuldiging van ten nadeele harer meesters, eene som van honderd dertig à veertig franks, met braek, ontstolen te hebben. De ongelukkige was nauwelyks korten tyd in het gevang aengebragt, toen een politie beambte wilde zien of haer niets ontbrak, en haer reeds zieltogend, door behulp van haren halsdoek vond opgehangen. Haer ontknoopen en de zorg eens doktors inroepen, was het werk van eenige oogenblikken; doch, alle vrees was spoedig verdwenen; een korten tyd nadien zat zy reeds by de stoof in het Gemeentehuis ingesluimerd. Het roekelooze meisje, dat eenigen tyd te voren teweeg was te trouwen en zulks aen behoefte had moeten uitstellen, scheen nu op ’t geld te loeren, ten einde met meer zekerheid in huwelyk te kunnen treden, en daer ook scheen het gevolg van haren misstap de oorzaek van. Dynsdag is zy naer Kortryk overgebragt alwaer zy overigens haer feit voor het geregt zal te verantwoorden hebben. Gisteren is zy hier onder geleide der gendarmerie wedergebragt ten einde de plaets aentewyzen waer zy het gestolen geld had verborgen.” (Burgerwelzijn - 11.02.1861).

Opvallend toch hoe natuur cultuur kan inspireren.

Na de oversteek 1899  koeien weide 21 11 2020  koeien op de weide emile claus 1890

De in Sint-Eloois-Vijve geboren kunstschilder Emile Claus (1849-1924) is een typevoorbeeld van de kunstenaar die de natuur op canvas neerlegde. Links ’Na de oversteek’ (1899), rechts ‘Koeien op de weide’ (1890).

Het tafereel op de foto in het midden - d.d. 21 november 2020 in de Duffelstraat - had Emile evengoed kunnen schilderen op de weg van zijn woning en atelier te Astene naar de villa van notaris De Smet in Nokere, want daar kwam hij nu en dan op de koffie.