Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

  6 konijnen                 2kippen            vechthaan

Honger maakte de dief.  Maar hoe klein de diefte ook mocht zijn, in het pre-Schengen tijdperk werden booswichten in de kraag gevat vooraleer ze de grens over waren.

115 jaar geleden immers: “Harelbeke - Men heeft zaterdag morgend alhier twee kerels aangehouden die in ’t bezit waren van zes konijnen, twee hennen en een vechthaan, waarvan zij eerst de herkomst niet wilden aanduiden. De eene (kerel, niet de konijnen of de kiekens) is geboortig van Waereghem en woont te Roebaais (Roubaix - Fr.), de andere is afkomstig van Maercke-Kerckem en woont te Wattrelos. De aanhouding werd gedaan door Jules Deconinck, van Harelbeke, en zijne makkers, werklieden vanden ijzerenweg. Drie der konijnen zijn reeds teruggegeven aan hunnen eigenaar, M. Karel Joosen, onderwijzer te Nokere, en twee der hennen aan hunnen eigenaar M. Jules Verdonck, landbouwer, in dezelfde gemeente. Men denkt dat de drie andere konijnen bij den landbouwer Richard Desloovere, te Wanneghem, gestolen zijn.” (Het Nieuws van den Dag, 23 mei 1905).

Eiermarkt

In de twintiger jaren van de vorige eeuw had Kruishoutem zijn internationale naam en faam als Eigemeente nog niet gemaakt, maar toch waren Kersoudemse eiers  toen al gewaardeerde handelswaar op buurmarkten. Helaas zat er al eens een ‘rot ei’ tussen de marktventers, zoals bleek 95 jaar geleden: “Waereghem - Bij het leveren van eieren werd eene boerin van Cruyshautem Zaterdag op de markt alhier op aftroggelarij betrapt. Ze was aan haar proefstuk niet. Ze vervalschte eenvoudigweg de leveringsbriefjes die zij ter ontvangst ging aanbieden. De policie miek proces-verbaal op en op staanden voet betaalde de aftroggelaarster wat zij sedert verscheidene weken te veel ontvangen had.” (De Leiewacht - 16 mei 1925).

arm der wet

Misdaad loont niet én een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Twee waarheden als een koe. 120 jaar geleden waren twee kerels hiervan echter schijnbaar niet op de hoogte te: “Cruyshautem - Zondag avond rond 11 ure, drongen twee baanstroopers in de woning der gezusters Ketels, 60 en 62 jaar oud. Nadat de arme vrouwen al hun geld hadden moeten afgeven, werden zij door de bandieten mishandeld. De policie en de gendarmerie zijn er in gelukt een der daders aan te houden; de medeplichtige is gekend. Het zijn twee gevaarlijke oudveroordeelden.” (De Volksstem - 12 mei 1900).

Op 10 mei 1940 vallen de Nazi’s België binnen. In de vroege ochtend veroveren ze aan het Albertkanaal met 87 man en 11 zweefvliegers het onneembaar geachte Fort van Eben-Emael, dat door 700 Belgische soldaten wordt verdedigd. Duitse verkenningsvliegtuigen en bommenwerpers vliegen over Vlaanderen. Om 17u wordt het centrum van Kruishoutem bestookt. Het zijn tijdbommen die pas in de loop van de nacht tot ontploffing zullen komen. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog komen daardoor te Kruishoutem 2 mensen om het leven, raken er 3 zwaargewond en worden 9 huizen vernield. Op 28 mei 1940 capituleert het Belgische leger. Pas op 8 september 1944 zal Kruishoutem worden bevrijd.


centrum kruishoutem

De westelijke huizenrij van Kruishoutem-centrum werd op de eerste dag van WOII tot een inferno herleid (foto Edwin De Borggraeve d.d. 6 april 2010).

Zie voor meer info:

  • DE BORGGRAEVE Edwin, Een vrouw in oorlog. Dagboek van burgemeestersvrouw Claire De Volder (10 mei-22 juni 1940), jaarboek Hultheim 2010, p.152-205.
  • DE BORGGRAEVE Edwin, 10 mei 1940: bommen op Kruishoutem, Kruishoutemse Kronieken, 2019, p.32-33.
  • DE BORGGRAEVE Edwin, De odyssee van de familie Hoerée, Kruishoutemse Kronieken, 2019, p.97-98.

Lozerkapel 1  Lozerkapel2

Door de schuld van een Chinese vleermuis gaat Lozermei  - voor zover we konden achterhalen - voor de eerste keer sinds 1862 niet door. De 159ste editie zal noodgedwongen worden doorgeschoven naar 2021. Op zondag 3 mei aanstaande zullen wel om om 14u30 - het normale aanvangsuur van lof en ommegang - de feestklokken luiden en zullen Marialiederen weergalmen uit de kerktoren. De bedeweg omheen Lozerkerk blijft trouwens dagelijks toegankelijk. Aan ieder kapelletje (statie) werd de tekst aangebracht die gebruikt wordt tijdens de jaarlijkse plechtigheid. Bij uw bezoek houdt u uiteraard rekening met de veiligheidsvoorschriften; de ommegang is dit jaar een individuele beleving met respect voor social distancing. Groepsbezinning en collectieve bedevaarten zijn niet toegelaten (info bij Marleen Raes en Christian Nachtergaele, waarvoor dank).   

Hierbij alvast - bij wijze van troost - een link naar het stemmige Lozer anno 1971, met o.a. beelden van de ommegang en bijhorende kermis in de meimaand van toen: https://www.hultheim.be/index.php/camera-obscura/kruishoutemse-cinema-2/167-in-t-dorp-van-klein-lozer-ten-jare-1971