Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

 

Lozer pastorij

Op de wissel van de jaren 1800 en 1900 haalde het doorgaans rustige Lozer de pers met een nationaal record in de categorie ‘pastoorsmeiden’: “Lozer - ’t Oudste pastoormeisen van onzen Beljik, tot hiertoe gekend, is Mejufvr. Alexandrine, meid van den heer pastoor van Lozer, oud 89 jaren. Zij doet haar werk en gaat nog naar Cruyshautem om de eetwaren.” (De Volksstem - 07.11.1896). Let wel, Alexandrine moest het dan nog stellen zonder fietspad van Lozer naar de Eiergemeente, want dat kwam er pas 110 jaar later.

Het volgende bericht een kleine drie jaren later - nu dus 120 jaar geleden - mocht gezien haar 'gezegende' leeftijd geen verrassing heten: “Te Lozer is onlangs overleden de oudste pastoorsmeid van het Bisdom en wellicht de oudste dienstmeid van gansch het land. ’t Is Alexandrina Briels, overleden ter pastorij van Lozer, in den gezegenden ouderdom van 93 jaren, na dertig jaren aan haren meester getrouwen dienst te hebben bewezen. Tot de laatste dagen van haar leven deed zij nog een deel van ’t huiswerk, en is zij uitgegaan als eene kaars, in haar volle verstand en in de godvruchtigste gevoelens.” (De Volksstem - 15.07.1899).

’t Gebeurde allemaal 115 jaar geleden in Kruishoutem. Telkens hadden koeien er wel iets mee te maken … en het haalde de gazette van Kortrijk !

koeen      

“Kruishoutem - Maandag morgend, terwijl August Delmeiren, Kalverstraat (what's in a name ?), gaan slijten was, en zijne dochter de koeien wachtte, zijn dieven in zijn huis gedrongen en hebben al het geld, dat zij vonden, meegenomen.

Maandag morgend liet genaamde  Victor Van Der Veken, 16 jaar oud, koeiwachter een koei, die hij met een leiband vasthield, grazen. Aan kreupelhout gekomen wilde hij een tak afsnijden. Op dit oogenblik deed de koei eene beweging; het mes schampte af en drong in den bil van den jongeling; een ader was doorgesneden. Voorbijgangers vonden het slachtoffer bewustloos en erg bloedend liggen. De arme jongen werd door Dr Van Cauwenberghe verzorgd, die hem naar het gasthuis heeft doen overbrengen.” (Gazette van Kortrijk - 10.07.1904).

De Franse Zonnekoning Louis XIV (1638-1715) was een flamboyante en machtsgeile monarch, die tijdens zijn (voor die tijd) lange leven talloze geografische en amoureuze veroveringen op zijn conto wist te schrijven. In zijn veroveringsdrang maakte hij ook de Oudenaardse regio enkele keren onveilig en speelde een bepalende rol in de ontwikkeling van Cruyshautem. De kasteelheer van Ayshove, Filips de Jauche, maakte immers van het moment handig gebruik om een trapje hoger op de adellijke ladder te klimmen; hij werd door King Louis  'gepromoveerd' van baron tot graaf, Cruyshautem werd dus een heus graafschap en kreeg als klap op de vuurpijl de koninklijke toelating om een jaarmarkt te organiseren.

Louis quatorze zonnekoning

Op vrijdag 27 september komt op vraag van Hultheim Johan Op de Beeck een exclusieve lezing geven over Louis Quatorze. Johan is gewezen VRT-journalist, ex-nieuwsanker en een begenadigd causeur. Vorig jaar bracht hij de historische bestseller ‘De Zonnekoning. Glorie en schaduw van Lodewijk XIV’  uit. Save nu al the date !

  • Wanneer ? Vrijdag 27 september 2019
  • Waar ? CC De Mastbloem, Kruisem
  • Aanvang ? 20u00
  • Toegang ? 5 EUR. Beschermleden: gratis.

Open Monumentendag 2019 gaat door op zondag 8 september. Die dag is het exact 75 jaar geleden dat Kruishoutem werd bevrijd door de geallieerden. N.a.v. deze historische gebeurtenis organiseert Hultheim in samenwerking met het gemeentebestuur van Kruisem in het Klein Gemeentehuis (Huis Naessens) in het centrum van de Eiergemeente een fototentoonstelling over de bevrijdingsdagen van Kruishoutem. Hou nu al deze datum vrij in uw (drukke) agenda !

U kan ons trouwens helpen; heeft u foto's over de bevrijding van Kruishoutem, Nokere, Wannegem, Lede, Lozer of de Marolle ? Of militaire artefacten uit de Tweede Wereldoorlog, zoals bv. een Duitse helm, een FN-revolver, een tank, een jeep ? Neem contact op met Raoul De Bel : 09/383 60 75. We stellen het graag tentoon. Hultheim is u dankbaar !

OMD bevrijding kruishoutem

Open Monumentendag 2019
  • Wat ? fototentoonstelling bevrijdingsdagen Kruishoutem WO II
  • Wanneer ? zondag 8 september 2019
  • Uren ? van 10u tot 12u en van 14u tot 18u.
  • Waar ? Klein Gemeentehuis (Huis Naessens) centrum Kruishoutem
  • Toegang ? Gratis !

De Boerengilde Kruishoutem bestaat 100 jaar en dat wordt vandaag - vrijdag 14 juni - passend gevierd met een academische zitting. Sprekers zijn Luc Vandenabeele, Joop Verzele, Robrecht Bothuyne, Piet Vanthemsche en Christian Desmet.

Na de Eerste Wereldoorlog schoten de boerengilden als paddenstoelen uit de grond; te Kruishoutem en Wortegem in 1919. Het jaar nadien volgden Nokere, Wannegem-Lede en Ooike. Sociale contacten, maar ook de kennisverwerving van nieuwe landbouwtechnieken en gewassen waren het nut en het doel van deze landbouwersverenigingen. In 1979 werd de Kruishoutemse Boerengilde gesplitst in een Landelijke Gilde (voor de sympathisanten van de landbouw en het platteland) en een Bedrijfsgilde die bedoeld is voor de actieve landbouwers (specifieke, landbouwvorming en belangenverdediging).

Landelijke gilde 1      Boergilde cruyshautem

Links: groepsfoto de dato vrijdag 20 juli 1969. De wereld stond dat weekend even op zijn kop. Neil Armstrong zette als eerste mens een voet op de maan, Eddy Merkx won de Tour de France en in Kruishoutem bestond de Boerengilde exact 50 jaar. Rechts: De eerste vlag van de Boerengilde, vervaardigd in 1927, met rechtsmidden het silhouet van de Sint-Eligiuskerk. De voetjesploeg en de volle schoven staan symbool voor de landbouw. Het kruisbeeld rechtsboven benadrukt de katholieke verbondenheid.

Info bij: VAN DER MEEREN Chris, De Kruishoutemse Boerengilde (1919-2012), jaarboek Hultheim 2012, p.184-200.