Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

Alcohol lozen

Crisistoestanden vergen doortastende maatregelen. De geschiedenis toont dat aan. Maar steeds zijn er wel sujets  die uit onverschilligheid, balorigheid of winstbejag de regels aan hun laars lappen. Ook dat is niet nieuw. Zoals te Brugge een eeuw geleden: “Afgelopen nacht, omstreeks middernacht, botste een politiepatrouille in de Gentstraat op een gespan, waarvan de lading verdacht leek. De politiemannen inspecteerden de kar en troffen twee kisten aan met 60 liter jenever, die werd aangeslagen. De bestuurder, S. Adolphe, wonend te Cruyshautem, Olseneweg, werd ter beschikking gesteld van het Parket. Een onderzoek werd geopend.” (eigen vertaling uit Journal de Bruges - 21 maart 1920).

Wat een schitterende 75ste editie van ‘Danilith Nokere Koerse’ (DNK) had moeten worden, werd in de kiem gesmoord door het coronavirus. Een ferme streep door de rekening van de organisatoren, die in hun voorbereiding niets aan het toeval hadden overgelaten om renners, supporters en VIP's met open armen te ontvangen in het gastvrije Nokere.

Kruisems Mooiste heeft ondanks deze tegenslag doorheen de jaren een traditie opgebouwd om 'U' tegen te zeggen. Onder de naam 'Grote Prijs Jules Lowie' ging de wielerwedstrijd voor de eerste keer door in 1944, nog tijdens de Duitse bezetting! En dus vroeger dan dat onze buren aan koersen durfden te denken; ‘Dwars door Vlaanderen’ (DDV) en ‘Kuurne-Brussel-Kuurne’ (KBK) namen hun départ inderdaad pas een jaar later.

De 25ste Nokere Koerse werd in 1970 binnengehaald door André Dierickx, een voortreffelijke coureur die o.a. de GP Pino Cerami (1970), twee keer de Waalse Pijl (1973 en 1975) en de Ronde van België (1978) won. Een zieke Dierickx geloofde die dag niet in zijn kansen, maar finishte wel met twee minuten voorsprong op Patrick Sercu. Amper 20 van de 59 starters bereikten de aankomst na een loodzware editie, geteisterd door regen en wind.

  Zege Jo Planckaert Nokere Koerse   

In 1995 spurtte Jo Planckaert zich naar de zege in de 50ste Nokere Koerse (foto copyright Nokere Koerse) en deed daarmee beter dan zijn vader en zijn nonkels. Noch Willy, Walter of Eddy schreven de wielerwedstrijd op hun palmares. Jo haalde tevens de bloemen binnen in Kuurne-Brussel-Kuurne (1999) en de Ster van Bessèges (1998 en 2000).

Het is ieders wens dat de organisatie de moed en de middelen vindt om in 2021 de koers in volle glorie te laten herrijzen. Het bericht op www.nokerekoerse.be getuigt alvast van weerbaarheid en doorzettingsvermogen. Het bestuur van DNK laat weten: "Volgend jaar komen we dubbel zo sterk terug!".

  • KINDS Lieven, Nokere Koerse, van Vlaamse kermiskoers naar internationale semi-klassieker, jaarboek Hultheim 2003, p.120-126.
  • DE BORGGRAEVE Edwin, De 65ste editie van Nokere Koerse, Kruishoutemse Kronieken, 2019, p.29-30.

Het kasteel van Wannegem-Lede werd gebouwd door de Gentse handelsmagnaat Alphonse Pierre Antoine Baut de Rasmon (zie: https://www.hultheim.be/index.php/kruishoutem/krasse-kruishoutemnaren/6-alphonse-baut-de-rasmon-1756-1833) in 1785, dit jaar trouwens 235 jaar geleden. Toen diens dochter Adelaïde overleed in 1859, duidde ze in haar testament zes erfgenamen aan, zonder evenwel te bepalen wat aan wie toekwam.

 Kasteel Wannegem 1   Kasteel Wannegem 2

De verdeling zou dus een zaak worden van overleg. Het eerste plan bestond erin om alles te verkopen en de opbrengst te verdelen. Aspirant-kopers werden warm gemaakt via de media, zoals blijkt uit dit persartikel van 160 jaar geleden: “Men spreekt als eerlang moetende plaets hebben, van de koopveyling van een zeer schoon en uytgestrekt landgoed in Oost-Vlaenderen, gemeente Wannegem, gelegen, welk al niet min dan 130 à 140 hektaren grond beslaet. (…) Het kasteel heeft eene alleraengenaemste ligging. Men wilt van thans af weten of zekeren vernuften of gelukkigen nyveraer  reeds een oog heeft op de bekoorlykheden van dit schoon verblyf, doch wy moeten er byvoegen dat er meer dan eenen is die door deze bekoorlykheden zal aengelokt worden, en volgeern 7 à 800,000 fr. zal willen verwisselen (…), boven den koop nog het bezit genietende van dit schoone kasteel, dat schynt gemaekt te zijn om aen elkeen te behagen. Indien de gendsche nyveraers aerzelen, zal men het goed by verschillige loten verkoopen en de nalatenschap zal er niet door te lyden hebben. Het zal in dit geval geene som van zeven of acht honderd duyzend franks niet meer zyn die men er uyt zal trekken, maer wel van negen honderd duyzend en welligt een millioen franks. “ (Den Denderbode - 4 maart 1860). Dit plan ging evenwel niet door; het goed werd niet verkocht, maar verdeeld over zes loten van gelijke waarde en bij lottrekking toegewezen aan de zes erfgenamen.

Wel ging een maand na het persartikel een eerste openbare verkoop van de inboedel door. Toen werden koetsen, paarden en paardentuig verkocht. Een maand later ging in veilingzaal Verhulst te Gent de volledige bibliotheek van Baut de Rasmon onder de hamer.

Het was een nicht van de douairière Adelaïde die het kasteel ‘lootte’: Reine Marie Josephe Ghislaine de Potter, echtgenote van ridder Charles de Ghellinck d’Elseghem. Deze laatste familie zou het domein 136 jaar in eigendom houden. In 1996 kocht zakenman Jacques Bruynooghe het kasteel. Sinds 2007 staat het gerenoveerde petit Trianon van Vlaanderen te koop. Toen was de vraagprijs nog 13,9 miljoen euro. In 2015 was deze gezakt naar 7,9 miljoen om - aangewakkerd door Parijse interesse - het jaar nadien weer vlotjes naar 12 miljoen te stijgen. Het pand staat anno 2020 nog steeds te koop. Interesse? De actuele prijszetting kan u opvragen via: https://www.dochy.be/nl/aanbod/te-koop/wannegem-lede/30850-volledig-gerestaureerd-kasteel-landhuis/

DE BORGGRAEVE Edwin, 225 jaar kasteel van Wannegem-Lede, Kruishoutemse Kronieken, 2019, p.34-35.

 Affiche t komt in orde Tom Dick En Harry 2020

Vanavond geeft het Maroolse toneelgezelschap ’t Komt in orde  de eerste van maar liefst zeven toneelvoorstellingen in CC De Mastbloem. In 1981 veroverde het voor de eerste keer de bühne met het blijspel ‘De wonderdoktoor’. Dit jaar is het met ‘Tom, Dick en Harry’ aan zijn 40ste werkjaar toe, m.a.w. een robijnen editie.  

De voorstellingen gingen vroeger door in zaal Telex, die vorig jaar werd gesloopt. Sinds 2007 vult de theatergroep meerdere avonden na elkaar CC De Mastbloem met volkstoneel van een hoog niveau. ’t Komt in orde is in Kruishoutem trouwens het actuele sluitstuk en het enige overgebleven gezelschap van wat ooit een rijke toneeltraditie was. Maar er zit vaart én toekomst in de Marollliens; in 2009 startten ze met jongerentoneel. De toekomst is dus gegarandeerd.

  • DE BORGGRAEVE Edwin, Mastbloemen bloeien en verwelken: een kroniek van het Kruishoutemse toneelleven, jaarboek Hultheim 2006, p.82-106.
  • DE BORGGRAEVE Edwin, ’t Komt in orde op de planken!, Kruishoutemse Kronieken, 2019, p.17-18.
  • http://www.tkomtinorde.be

oude locatie lozermolen 1  oude locatie lozermolen 2

Links: de glooiing een tiental meters diep in het bos is de locatie van de vroegere molendam. Rechts: zicht op de nu beboste molensite. Ervoor de onverharde Lozermolenstraat die linksboven uitgeeft op de Passionistenstraat en rechts leidt naar Lozerdorp.

 

Tot voor 135 jaar stond op een open plek in Lozerbos een houten windmolen. Het enige restant heden ten dage is een lichte helling in het intussen dicht gegroeide bos. We bevinden ons in de buurt van de samenkomst van de onverharde Lozermolenstraat en de Passionistenstraat.

Voor een eerste attestatie van deze houten korenwindmolen moeten we teruggaan tot 1571: “Joos van Welden pacht van mijnheere van Huisse den wintcooren meulene te Lozere met den berghe voor 12 mudden rogge tsiaers…”. Op de kaarten Villaret (1745-1748) en Ferraris (1771-1778) pronkt de molen op een dan nog open plek in Lozerbos. Ook op de Poppkaart (1842-1879) staat hij aangeduid. Het jaar 1885 luidt het einde in van de molen. Op 15 juni wordt hij openbaar verkocht in café “De Vlaemschen Leeuw” bij Eduard Holuyn. Diezelfde zomer wordt hij afgebroken en worden de onderdelen op de molendam openbaar verkocht.