Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

Opvallend toch hoe natuur cultuur kan inspireren.

albert de vos oogst   oogst

Zo tekende Albert De Vos (1920-2005), later pastoor te Wannegem en te Lede, in 1933 het binnenhalen van de oogst in zijn geboortedorp Grammene.

De foto ernaast dateert van 1955, van 22 jaar later. Landbouwer Gentiel Gistelinck haalt op de Koninginnekouter te Nokere met de vork de oogst binnen. Een idyllisch tafereel, maar in werkelijkheid zweten onder een loden zomerzon. Werken en niet ommezien, het was de slogan van zovele Vlaamse boerenfamilies.

Wim De Craene bezong het met poëtische gloed in 1975, 20 jaar na de foto: 'k Herinner mij nog goed Tim, hoe men mij vertelde van het harde buitenleven. De boeren op hun velden. Het binnenhalen van de oogst. Het weer was droog en heet. De lijven plooiden naar de hooivork, en stonken naar het zweet. Het graan was rijp en binnen. De boer zijn hoogste wens. Men zei dat dit alles een paradijs was voor de mens.”.

Albert tekende het paradijs voor de mens. Hij was amper 13.

Waar is de tijd dat de kolenmarchand des winters met paard en kar de zakken kolen en cokes ten huize bracht veur de kolestove? Voor jongeren een niet meer te vatten beeld, evenals de mooie ijskristallen ’s winters aan de binnenkant van het enkelglas van het slaapkamervenster. ’t Was koud, maar het was mooi, en het is voorbij.

Alles ging trager toen, ook het kolentransport. Het was daarom evenwel niet zonder gevaar. Een voorbeeld hiervan is het volgende krantenknipsel van 110 jaar geleden: “Een man vermorzeld te Petegem-Deinze. Toen de machinist van den tram Kruishoutem-Deinze Woensdag avond een kwart na 8 ure van den “Soeverein” te Petegem naar de statie van Deinze reed, vond hij tusschen den “Soeverein” en den Molen, op eene eenzame plaats, eenen wagen kolen, met twee paarden bespannen, op den steenweg staan. Dat kwam aan den machinist verdacht voor, doch hij stopte niet. Toen hij een half uur later gereed was, om met den tram van Deinze statie naar Kruishoutem terug te keeren, zag hij een paar mannen van Kruishoutem op zijnen tram stappen, waaronder de voerman, M. Grymonprez. Hij deelde hun zijn vermoeden mede, dat nabij den “Soeverein” een ongeluk moest gebeurd zijn.

Kolen marchand anno1911

Zij vonden den waggon inderdaad op 300 meters voorbij den molen nog staan. De tram stopte, en voorzien van eenen lantaarn, ging men zien. Men vond een man onder den wagen liggend, met vermorzeld hoofd. Het rechte voorwiel moest langs de rechter slaap gereden zijn, en had aldus een deel van den schedel verbrijzeld. Het lijk werd herkend als dat van Gustaaf De Smet, 51 jaar, die met zijn twee broeders eene boerderij en koolhandel drijft te Kruishoutem-Bunder. Het slachtoffer was de stiefzoon van den gewezen burgemeester, Van der Looven, van Kruishoutem. Hij was om 4 ure naar Deinze-statie gereden om eenen waggon kolen te lossen. In het naar huis rijden met eene vracht van 5000 kilos kolen moet hij van den voortrein van den wagen gestuikt zijn en op zijne geroep moeten de paarden plotseling blijven staan zijn. Spoedig waren de gendarmen van Deinze en ook die van Kruishoutem ter plaats, evenals Dr Filliers, van Deinze, die enkel den dood kon vaststellen. Het lijk werd door de zorgen M. Grymonprez en Emiel Veys, naar zijne woning, te Kruishoutem, overgebracht.” (Den Denderbode - 08.01.1911).

 

Hultheim gaat door. Dat kan enkel dankzij jullie blijvende belangstelling en door onze sponsors en beschermleden. Voor een overzicht van onze sponsors, klik hier. Door op hun logo te klikken, komen jullie op hun websites terecht.

Hieronder onze (groeiende) lijst van beschermleden. Aan al deze weldoeners - sponsors en beschermleden - nen grote merci !

 • ADAM Filip, Kruishoutem
 • BEELS Patrick, Kruishoutem
 • BOTHUYNE Robrecht, Kruishoutem
 • CALLENS Kristof, Nokere
 • CLAEYS Hervé, Nokere
 • DE BEL Raoul, Kruishoutem
 • DE CRAENE Guy METSELWERKEN, Nokere
 • DE FEYTER Karlien, Waregem
 • DE PAEPE Raf, Kruishoutem
 • DE POORTERE Edwin, Kruishoutem
 • DE ROECK Magdalena, Kruishoutem
 • DE SERANNO Jos, Wannegem-Lede
 • DEPOURCQ Josephine, Kruishoutem
 • D’HUYVETTER Albert, Deinze
 • DHUYVETTER Denise, Oudenaarde
 • FEYS José, Deinze
 • GOEMINNE Alfred, Ruddervoorde
 • KRUISHOUTEMS ZAKENKANTOOR, Kruishoutem
 • LEVRAU Jacques, Nokere
 • MEIRLAEN Guy, Kruishoutem
 • MEIRSSCHAUT Jan, Knokke
 • MERCHIE Milou, Antwerpen
 • STAES Siegfried, Wannegem-Lede
 • STEUPERAERT Eric, Gent
 • STEUPERAERT Paul, Le Faget (France)
 • TYTGAT Marc, Kruishoutem
 • UNGARO Patricio, Lokeren
 • VAN ASSCHE Guy, Deinze
 • VAN CAENEGHEM-VAN CAENEGHEM BVBA, Kruishoutem
 • VAN DEN ABEELE Valère, Zulte
 • VAN PARYS Gert, Kruishoutem
 • VANHOUTTEGHEM Chris, Kruishoutem
 • VERZELE Hannelore, Kruishoutem
 • VERZELE Joop, Kruishoutem
 • WEYTENS-VAN ASSCHE Carlos & Nadine, Kruishoutem
 • WITTEBROODT Dirk, Wannegem-Lede

 

terugkijk1  terugkijk2  terugkijk3

Het jaar van gisteren was er eentje om snel te vergeten. En toch. En desondanks. Voor een terugblik naar een onderhoudend en heemkundig verantwoord Kersoudems  jaaroverzicht 2020 verwijzen we u graag naar: Anno Domini 2020.

Laten we van 2021 een jaar maken dat de geschiedenis zal ingaan als een jaar van relance. Hultheim wenst jullie allen een beter en gezond Nieuw Jaar toe. Van ganser harte !

terugkijk4  terugkijk5  terugkijk6