Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

Op 1 december 1902 - 120 jaar geleden - werd boven de inkomdeur van de Sint-Eligiuskerk van Kruishoutem een Sint-Elooibeeld geplaatst en door pastoor Leo Vandefonteyne ingezegend.

jaarmarkt sint elooi 2 12 1952

Het Sint-Elooibeeld in 2016 (foto Edwin De Borggraeve)

Beeldhouwer van dienst was Aloïs De Beule (1861-1935). De kunstenaar deed na zijn opleiding aan de Gentse Academie en Sint-Lucasschool ervaring op bij de vermaarde Mathias Zens (1839-1921). Aloïs richtte met broer Emile een eigen atelier op en werd bekend met zowel kerkelijk als wereldlijk beeldhouwwerk. Hij brak door in 1913 met het Ros Beiaard, dat een pronkstuk was op Gentse Wereldtentoonstelling van dat jaar. Andere gekende werken: het Boerenkrijgstandbeeld te Overmere, talrijke Kruisommegangen tot in Groot-Brittannië (Ramsgate, Liverpool) toe en een borstbeeld van Hendrik Conscience.

Vorig jaar was “het ooit maagdelijke beeld van de patroonheilige van Kruishoutem boven het voorportaal sterk vervuild en leek stilaan meer op een ‘Zwarte Piet’.”, aldus Chris Van der Meeren. Het werd in 2021 vakkundig opgeknapt door de Deinse firma Monument Renovation Technics.

Info bij:
  • VAN DER MEEREN Chris, Sint-Elooi schittert als weleer!, Kerk & Leven, nr. 47, 24 november 2021.
  • DE BORGGRAEVE Edwin, Kruishoutem en Sint-Eligius, Kruishoutemse Kronieken, 2019, p. 116-117.

Op donderdag 21 september 1922 werd één van de grootste Romeinse schatten ooit gevonden in Beaurains-Arras in Noord-Frankrijk. Het waren seizoenarbeiders uit Kruishoutem die in een steenbakkerij bij toeval een groot aantal zilveren en gouden munten, medaillons en juwelen aan de oppervlakte brachten. Het was een vondst die hun leven drastisch zou veranderen. In het jaarboek 2007 publiceerde Hultheim een artikel over de schat van Arras, die via Kruishoutem in musea over de ganse wereld verspreid raakte.

   Kruishoutems seizoensarbeiders Schat van Arras

de Kruishoutemse seizoenarbeiders in 1922 (foto archief Raoul De Bel).

Exact een eeuw na de unieke vondst stelde Marc de Bel in CC De Mastbloem zijn young adult roman Stiene van de Geitenhoek voor, gebaseerd op dit waar gebeurd verhaal. De gemeente Kruisem, Hultheim, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen met het Archeocentrum Velzeke, de auteur en uitgeverij Pelckmans sloegen hiervoor de handen in elkaar. Naast de voorstelling van Stiene kwam er in het Archeocentrum te Velzeke een tentoonstelling met 19 gouden munten, afkomstig van Arras en schreef conservator Kurt Braeckman voor het jaarboek 2022 van Hultheim een artikel met update info over de vondst. Zo kan u o.a. lezen wie vermoedelijk de schat in de aarde verborg zovele eeuwen geleden.

Inschrijven kan nog à 30€/boek, op rek.nr. BE05 0682 3409 4975 van Hultheim met vermelding aantal jaarboeken en uw naam, voornaam en adres. Bij verzending per post: +10€. Beschermleden: 50€ (waarvoor jaarboek + vermelding in jaarboek en op website).

De tentoonstelling in het Archeocentrum te Velzeke loopt nog tot 18 december. Voor info: Romeinse Muntschatten | Provinciaal Archeologisch Museum (pam-ov.be)