Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

55 jaar geleden. Vlaanderen hinkt in de zestiger jaren op twee gedachten. Vrije liefde, langharig tuig, summer in the city en Leuven Vlaams. Allemaal goed en wel in de grootstad en aan den unief, maar toch (nog) niet in la Flandre profonde. Daar zwaaien burgemeester, pastoor, notaris en hoofdonderwijzer - meestal in die volgorde van belangrijkheid - nog de plak.

Jules De Bruycker 13de pastoor Lozer

Op 7 januari 1968 - The Beatles hebben net een maand voordien (op 8 december 1967) hun album Magical Mystery Tour uitgebracht - wordt E.H. Jules De Bruycker als dertiende pastoor van Lozer aangesteld. Geflankeerd door Z.E.H. Deken Van den Abbeele leidt de nieuwe zielenherder - op de foto links - de stoet van plaatselijke notabelen; schepen Jeroom Staelens en de bestuursleden van de kerkfabriek Omer De Keukeleire, Oscar Bauters, Aimé Vanden Heede en Marcel De Vrieze. In zelfbewuste ernst en met vastberaden tred gaat het van de O.L. Vrouw van Bijstandskerk naar de pastorie (foto E.H. Raf Latoir).

Zie: DEVOS Patrick, Lozer: een (on)bekend gehucht, een echt dorp. Kleine historische schets van site, parochie, kerk, pastorie en kerkhof, jaarboek Hultheim 2009, p. 178-215.

De werking van Hultheim en de stijgende grafische kosten worden mede gedragen dank zij de steun van sponsors en beschermleden. Maak kennis met onze sponsors via: Sponsors 2023. Door op hun logo te klikken, kom je op hun website terecht. Een bezoek waard.

Hierna onze beschermleden:

 • ADAM Filip - Kruishoutem
 • BEELS Patrick - Kruishoutem
 • BOTHUYNE Robrecht - Kruishoutem
 • CALLENS Kristof - Nokere
 • CLAEYS Hervé - Nokere
 • DE BEL Raoul - Kruishoutem
 • DE CRAENE Metselwerken BV - Nokere
 • DE FEYTER Karlien - Waregem
 • DE PAEPE Raf - Kruishoutem
 • DE POORTERE Edwin - Kruishoutem
 • DE ROECK Magdalena - Kruishoutem
 • DHAENENS Raphael - Kruishoutem
 • D’HUYVETTER Albert - Deinze
 • DHUYVETTER Denise - Oudenaarde
 • DINNEWETH Guy - Blankenberge
 • Four Advice - Kruishoutem
 • LEVRAU Jacques - Nokere
 • MEIRLAEN Guy - Kruishoutem
 • MEIRSSCHAUT Jan - Knokke
 • MERCHIE Marie - Antwerpen
 • MICHIELS-ALSBERGHE Joris & Nancy - Kruishoutem
 • STEELANT Johan - Kruishoutem
 • STEUPERAERT Eric - Gent
 • STEUPERAERT Paul - Le Faget (France)
 • TYTGAT Marc - Kruishoutem
 • UNGARO Patricio - Lokeren
 • VAN ASSCHE Guy - Oudenaarde
 • VAN DER PLAETSEN Hugette - Kruishoutem
 • VAN KWIKENBORNE Frans - Kruishoutem
 • VANHOUTTEGHEM Chris - Kruishoutem
 • VERZELE Joop - Kruishoutem
 • WITTEBROODT Dirk - Wannegem-Lede
 • Zakenkantoor VAN PARYS Gert - Kruishoutem

90 jaar geleden, in de ochtend van zaterdag 31 december 1932 vindt de Nokerse landbouwer August Goeminne bij het bemesten van de akkers ten zuiden van het Kordaelbos een lijk. Het is dorpsgenoot Aimé Lefevre (op de foto links), 29 jaar, gehuwd, vader van een zoontje van 5 jaar. Aimé is bezweken aan verwondingen door loodkorrels in het achterhoofd, schouder, hals en nek.

Aime-Lefevre-Julies-Van-autrijve_small.jpg   Tamboer marktzanger

Gerechtelijk onderzoek wijst uit dat hij de nacht voordien is gaan pensjagen met zijn kompaan Julius Van Autrijve (op de foto rechts). Ze worden op heterdaad betrapt door de plaatselijke jachtwachters. Schoten weerklinken in de nacht. Lefevre blijft dood achter. Het feit dat hij al vluchtend in de rug is geschoten wekt de volkswoede op. Marktzanger Tamboer trekt Vlaanderen rond met een nieuwe smartlap: “Het bloedig wildstroopersdrama te Nokere” (foto’s uit artikel Lieven Kinds in jaarboek Hultheim 2011).

Een gewelddadig einde van het jaar spoort aan tot betere gevoelens. Hultheim wenst u en uw dierbaren een vredig en gezond 2023 toe!

 

Zie ook:
 • KINDS Lieven, het bloedig wildstroopersdrama te Nokere, jaarboek Hultheim 2008, p.202-213.
 • KINDS Lieven, Het bloedig wildstroopersdrama te Nokere - deel II, jaarboek Hultheim 2011, p.164-170.
 • De BORGGRAEVE Edwin, We meenen nochtans dat een haas de waarde niet heeft van een menschenleven, Kruishoutemse Kronieken, 2019, p.67-68.

Gelukkig Nieuwjaar 2023

(archief Edwin De Borggraeve)

Hultheim is uiteraard met ‘de tijd’ bezig. Wie niet? De Kerstdagen en de eindejaarsperiode doen ons telkens weer even stilstaan, terugblikken, nadenken aan wat en wie was. Maar tevens met een hoopvolle kijk vooruit; de toekomst ligt in het verschiet.

Hultheim wenscht U met veel rechtzinnigheid.

Met liefde en eerbiedigheid.

Een nieuwjaar zonder druk.

Veel jaren van geluk.

Een leven rijk aan deugd.

En ’s Hemels vreugd !”

 

(vrij naar ‘Nieuwjaardichtjes’ - leerschrift Meisjesschool Zusters van de H. Fransciscus van Assisi Brugstraat Cruyshautem)

Albert De Vos (1920-2005), de priester-dichter van Wannegem-Lede, had een tweelingbroer Robert, die net als hij artistiek talent had. Dat kon deze echter nooit ontwikkelen, want hij bezweek in 1933 aan een gesprongen appendix. In het literair archief van pastoor De Vos troffen we jeugdtekeningen van de twee broers aan. In het jaarboek 2022 publiceert Hultheim de voornaamste ervan in het kijkartikel ‘Albert en Robert’.

                                      Kapel Godeliph

Beide broers tekenden in 1932 de kapel van de Heilige Godelieve te Gistel. De heilige bleef de pastoor een leven lang inspireren, want 66 jaar later bracht hij over haar een gedichtenbundel uit. Voor de koper van het jaarboek 2022 geeft Hultheim als eindejaarscadeau hiervan een gratis exemplaar.

Het jaarboek is verkrijgbaar à 30€ via overschrijving op rek.nr. BE05 0682 3409 4975 van Hultheim met vermelding van aantal jaarboeken en uw naam, voornaam en adres. Bij verzending per post: +10€. Info bij Raoul De Bel - 09 383 60 75.