Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

 Revolvermoord

't Jaar begon 110 jaar geleden met een knal, of beter gezegd, met drie knallen ... : Moord te Cruyshautem - Twee inwoners van Cruyshautem (Vlaanderen) keerden woensdagavond - nadat ze de ganse dag met elkaar hadden doorgebracht te Machelen - langs de grote weg terug naar huis. Onderweg ontstond een dispuut dat op tragische wijze eindigde. Eén van hun loste drie revolverschoten op de andere af, die in de modder neerstortte, waarna de moordenaar de vlucht nam. Passanten merkten het slachtoffer op. Het was Adolphe Van Praet. Hij overleed donderdagochtend.” (vertaling uit : Journal de Bruges - 15.01.1909).

NIEUWJAARWENSCH 1879

Van 1864 tot 1880 had Cruyshautem zijn eigen wekelijks nieuws- en annoncenblad ‘De Veldbloem’. De krant was katholiek gedreven, lokaal verankerd en haalde zijn inkomsten uit reclameboodschappen en annonces.  140 jaar geleden richtte uitgeefster Marie Bogaerts zich tot haar lezers met de hiernaast afgebeelde nieuwjaarsboodschap.

Het is evident dat uw heem- en geschiedkundige kring Hultheim zich aansluit bij de slotwoorden van Marie. ‘Gehoor geven aan de stemme der gezonde rede’ en de ‘goede princiepen aankleven’; het zijn ons aller goede voornemens, ja toch ?

Hultheim wenst u allen een vredevol, inspirerend en gezond 2019 ! Ons verleden hebben we, onze toekomst maken we.

PS - de ‘verderfelijke grondbeginselen’ waarover Marie het 140 jaar geleden had, was de in haar ogen ‘dolzinnige stroom van het socialismus’.