Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

oude locatie lozermolen 1  oude locatie lozermolen 2

Links: de glooiing een tiental meters diep in het bos is de locatie van de vroegere molendam. Rechts: zicht op de nu beboste molensite. Ervoor de onverharde Lozermolenstraat die linksboven uitgeeft op de Passionistenstraat en rechts leidt naar Lozerdorp.

 

Tot voor 135 jaar stond op een open plek in Lozerbos een houten windmolen. Het enige restant heden ten dage is een lichte helling in het intussen dicht gegroeide bos. We bevinden ons in de buurt van de samenkomst van de onverharde Lozermolenstraat en de Passionistenstraat.

Voor een eerste attestatie van deze houten korenwindmolen moeten we teruggaan tot 1571: “Joos van Welden pacht van mijnheere van Huisse den wintcooren meulene te Lozere met den berghe voor 12 mudden rogge tsiaers…”. Op de kaarten Villaret (1745-1748) en Ferraris (1771-1778) pronkt de molen op een dan nog open plek in Lozerbos. Ook op de Poppkaart (1842-1879) staat hij aangeduid. Het jaar 1885 luidt het einde in van de molen. Op 15 juni wordt hij openbaar verkocht in café “De Vlaemschen Leeuw” bij Eduard Holuyn. Diezelfde zomer wordt hij afgebroken en worden de onderdelen op de molendam openbaar verkocht.

Op vraag van meester Roger De Ruyck riep Octaaf De Baere in 1975 enkele Marolliens bij elkaar om de kwijnende kermis nieuw leven in te blazen. Een feestcomité werd opgericht met Léon Van Den Broecke als eerste voorzitter. Hun naam haalden ze bij het plaatselijke Kerstverlichtingscomité dat toen al jaarlijks van deur tot deur Driekoningen ging zingen. Die droegen daarbij een bolhoed. De nieuwbakken feestvereniging vond dit een attractieve look én een goede naam. ‘De Bolhoeden’ waren geboren.

bolhoeden 1975  Bolhoeden theatervoorstelling Schurk 2020

2020 wordt het jaar van hun saffieren jubileum. De vriendengroep is de stuwende kracht achter Marolle Kermis met als hoogtepunt de rommel- en kindermarkt in de Passionistenstraat, die dit jaar trouwens aan zijn 20ste editie toe is. Jaarlijks ook organiseren ze wielerwedstrijden (voor juniores en beloften) en een vinkenzetting. De Bolhoeden zijn een belangrijke speler in het gemeenschapsleven van de Marolle; ze brengen mensen bij elkaar en zorgen voor cohesie in tijden waarin dit niet (meer) vanzelfsprekend is. Na hun eetfeestijn trappen ze samen met de wijkraad nu zaterdag 15 februari hun werkjaar 2020 af met de theatervoorstelling ‘Schurk!’ van Marollien Bernd Verzele. Voor info en tickets, zie: www.fabriekartistiek.be of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - tel. 09 380 29 34.

Waregem Statie

In 1839 verloor Cruyshautem het pleit van Deynze. De spoorweglijn Gent-Kortrijk werd niet via de Eigemeente uitgetekend, maar werd ingebed in de Leievallei. Waregem kreeg zijn statie. Cruyshautem mocht nog een kleine halve eeuw wachten vooraleer er een tram zou passeren. Rondom Waereghem Statie ontwikkelde zich aan beide zijden van de spoorweg een dynamische buurt met ondernemers  - denk maar aan August Cras -, dolle mina’s, volksfiguren en een voetbalploeg die mede aan de roots zou liggen van den Essevee.

De Waregemse werkgroep ‘De Statievrienden’ - met in het bestuur Kruishoutemnaar Marc Feys - organiseerde tentoonstellingen en publiceerde artikels in diverse jaarboeken van ‘De Gaverstreke’, de geschiedkundige kring van Waregem. In eigen beheer geven ze nu het boek ‘Honderd Waregemse spoortrekkers’ uit met getuigenissen en levensschetsen van statiebewoners die op sociaal, economisch of cultureel vlak het verschil hebben gemaakt in Waregem. Het boek van een 220 blz. dik komt uit in juni 2020. In een historische inleiding komt de strijd tussen de Leie- en Scheldevallei, zeg maar tussen Cruyshautem- en Waereghem-Statie aan bod. Voorintekenen kan nu al à 25€ per boek. Voor info en reservatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Jacob van Gavere SchorisseJacob van Gavere-Schorisse, heer van Bevere en Nokere en burggraaf van Herboyeghem (Erembodegem) kwam waarschijnlijk in het jaar 1495 ter wereld. Dat is intussen 525 jaar geleden. Jacob was geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. In 1522 slaat hij met zijn kompaan Bauwin Borluut - ook al een zoon van een aanzienlijke familie - ene Peter van der Meersch dood. Beiden komen ervan af met een (weliswaar) fikse geldboete.

Jacob woonde in 1539 in het huidige kasteeldomein van Nokere. Of hij ook de  bouwheer van het kasteel is geweest, zou kunnen, maar blijft onzeker. In 1542 wordt hij burgemeester van Oudenaarde.

Ook op volwassen leeftijd blijft Jacob een vechtjas. Hij neemt meerdere keren deel aan militaire campagnes die Karel V opzet tegen de Turken en tegen Frankrijk. Hij sneuvelt als kapitein van het leger van de keizer in de slag bij Metz op 31 oktober 1551. De graftombe van Jacob en van zijn vrouw Jacqueline siert anno 2020 de ingangspoort van het kasteel Casier. 

Zie:

De werkgroep ‘Inventarisatie religieus erfgoed Kruisem’ inventariseert in opdracht van de Vlaamse overheid (Cultuur-erfgoed) en het bisdom de objecten die onder de zorg van de kerkfabrieken staan. Voor Kruisem betreft dit 9 kerken: Sint-Eligius Kruishoutem, Sint-Gabriël Marolle, OLV van Bijstand Lozer, Sint-Machutus Wannegem, Sint-Dionysius Lede, Sint-Ursmarus Nokere, Sint-Jan Baptist Ouwegem, Sint-Petrus en Urbanus Huise en Sint-Bavo Zingem. De werkgroep fotografeert en beschrijft alle voorwerpen die als ‘erfgoed’ beschouwd kunnen worden. Deze data worden vervolgens op de website van www.erfgoedinzicht.be geplaatst.

   

koperen tafelschel 19de eeuw  baldakijnvaandel eerste helft 20ste eeuw  houten ratel

(foto’s copyright website erfgoedinzicht. V.l.n.r.: Wannegem, koperen tafelschel (19de eeuw) - Wannegem, baldakijnvaandel (1ste helft 20ste eeuw) - Lozer, houten ratel gebruikt op Goede Vrijdag)

Het Kruisemse team bestaat uit André Leyten (Huise), Leo Vervisch en Hilde Valcke (Lozer), Roland De Bruyne (Lozer), Luc Vandekerckhove (Wannegem) en Chris Van der Meeren (Kruishoutem). De groep werkt op maandag en donderdag in de kerken. In Lozer werd begonnen in oktober 2018, Wannegem is afgerond en in Lede is het werk bijna gedaan. In februari 2020 start het werk te Huise. De verwachting is dat einde 2021/begin 2022 de klus geklaard zal zijn.

De resultaten van het monnikenwerk te Lozer en Wannegem staan intussen al op de website van www.erfgoedinzicht.be. Klik op ‘Collecties', dan op ‘Verzameling’. Op de zoekfunctie vul je vervolgens  ‘POV.0049’ in voor Lozer, of ‘POV.0356’ voor Wannegem. Daar zie je de foto’s van de kerkschatten van beide parochies. Door op de foto’s te klikken, kom je terecht bij de beschrijvingen van het voorwerp (met datering, duiding van gebruik, afmetingen e.d.). Beslist de moeite waard. Kijk en bewonder.

Heeft u belangstelling om mee te doen met de Kruisemse inventaristen? U bent van harte welkom. Enige kennis van kerken en de katholieke eredienst is handig; geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig. U kan contact opnemen met André Leyten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 09/3245057.